Posts Tagged ‘Výroky Charles Louis Montesquieu’

Ctižádost panovníka není nikdy tak nebezpečná jako..

Ctižádost panovníka není nikdy tak nebezpečná jako duševní nízkost jeho rádců. Charles Louis Montesquieu

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Někdo vám musí šlapat na paty. Člověk je jako..

Někdo vám musí šlapat na paty. Člověk je jako pružina, která je tím silnější, čím víc ji stlačíme. Charles Louis Montesquieu

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Peníze mají velkou cenu tehdy, když jimi pohrdáme…

Peníze mají velkou cenu tehdy, když jimi pohrdáme. Charles Louis Montesquieu

Tags: , ,
Posted in Výroky o penězích | No Comments »

Věčné nicnedělání je vlastně trest pekelný – zdá..

Věčné nicnedělání je vlastně trest pekelný – zdá se však, že ho zatím mnozí pokládají za rajskou blaženost. Charles Louis Montesquieu

Tags: , ,
Posted in Výroky o trestu | No Comments »

Jsem toho názoru, že nejčestnějším povoláním je..

Jsem toho názoru, že nejčestnějším povoláním je sloužit veřejnosti a prospívat mnoha lidem. Charles Louis Montesquieu

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Co řečníkům schází na hloubce, to nahradí délkou…

Co řečníkům schází na hloubce, to nahradí délkou. Charles Louis Montesquieu

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Kdo se žene za duchaplností, dohoní hloupost…

Kdo se žene za duchaplností, dohoní hloupost. Charles Louis Montesquieu

Tags: , ,
Posted in Výroky o hlouposti | No Comments »

Všichni neodvážní lidé rádi vyhrožují, neboť cítí,..

Všichni neodvážní lidé rádi vyhrožují, neboť cítí, že by hrozby udělaly dojem na ně samé. Charles Louis Montesquieu

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

U Římanů zákony nemohly důvěřovat otrokům, protože..

U Římanů zákony nemohly důvěřovat otrokům, protože otroci nemohli důvěřovat zákonům. Charles Louis Montesquieu

Tags: , ,
Posted in Výroky o víře, Výroky o zákonu | No Comments »

U mladých žen nahrazuje krása ducha, u starých..

U mladých žen nahrazuje krása ducha, u starých duch krásu. Charles Louis Montesquieu

Tags: , ,
Posted in Výroky o mládí a stáři | No Comments »