Posts Tagged ‘Výroky Bible’

Dejte a bude vám dáno…

Dejte a bude vám dáno. Bible

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Propast vyvolává propast…

Propast vyvolává propast. Bible

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Lepší jest kus chleba suchého s pokojem, nežli dům..

Lepší jest kus chleba suchého s pokojem, nežli dům hovad se svárem. Bible

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Kdo vítr seje, klidí bouři…

Kdo vítr seje, klidí bouři. Bible

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš…

Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš. Bible

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Poznání připravilo lidi o pobyt v ráji…

Poznání připravilo lidi o pobyt v ráji. Bible

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Řeč vaše budiž ano, ano – ne, ne…

Řeč vaše budiž ano, ano – ne, ne. Bible

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Lepší jest jméno dobré nežli mast výborná…

Lepší jest jméno dobré nežli mast výborná. Bible

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Zvířata jako lidé stejný úděl mají, jedni i druzí..

Zvířata jako lidé stejný úděl mají, jedni i druzí stejně umírají, dýchají stejně, v čem je člověk před zvířetem? K jednomu místu plynou. Bible

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Z mnohého vědění mnoho smutku…

Z mnohého vědění mnoho smutku. Bible

Tags: , ,
Posted in Výroky o smutku | No Comments »