Posts Tagged ‘Výroky Augustín’

Je treba nenávidieť bludy a mať srdce pre..

Je treba nenávidieť bludy a mať srdce pre blúdiacich. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o nenávisti | No Comments »

Rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš..

Rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš – a Boh dá, aby si to dokázal. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu | No Comments »

Modlitba je rozhovor duše s Bohom…

Modlitba je rozhovor duše s Bohom. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu | No Comments »

K Bohu neideme krokmi, ale láskou…

K Bohu neideme krokmi, ale láskou. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o lásce | No Comments »

Byť kresťanom znamená: byť pútnikom až do príchodu..

Byť kresťanom znamená: byť pútnikom až do príchodu do Otcovho domu. Augustín

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Človek je taký aké sú jeho lásky…

Človek je taký aké sú jeho lásky. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce | No Comments »

Pokoj ľudí je usporiadaná svornosť…

Pokoj ľudí je usporiadaná svornosť. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Modlitbou človek Bohu vyznáva, že ho potrebuje…

Modlitbou človek Bohu vyznáva, že ho potrebuje. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku | No Comments »

Dobre vie žiť, kto sa vie dobre modliť…

Dobre vie žiť, kto sa vie dobre modliť. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o životě | No Comments »

Je to láska, čo umožňuje zachovávať prikázania, a..

Je to láska, čo umožňuje zachovávať prikázania, a či zachovávané prikázania plodia lásku? Kto by sa škriepil, že láska nie je prednejšia? Kto totiž nemiluje, nemá prečo zachovávať prikázania. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »