Posts Tagged ‘Výroky Andrej Sládkovič’

Blaženost, ktorá druhým neblaží, to blaženosť je..

Blaženost, ktorá druhým neblaží, to blaženosť je ubohá. Andrej Sládkovič

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Ale kto v láske a kráse žije, ten večne zostane..

Ale kto v láske a kráse žije, ten večne zostane mladý. Andrej Sládkovič

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o mládí a stáři | No Comments »

Skutočný priateľ sa nespozná podľa toho, koľko..

Skutočný priateľ sa nespozná podľa toho, koľko času so mnou strávil, ale podľa toho, koľko ho obetoval, aby mi niečo dal.. Andrej Sládkovič

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase, Výroky o přátelství | No Comments »

Ľúbosť je večná, keď po veciach večných túži…

Ľúbosť je večná, keď po veciach večných túži. Andrej Sládkovič

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Oj, vždy každá krása jen chviličku žije a sladká..

Oj, vždy každá krása jen chviličku žije a sladká hodina jen jednou bije. Andrej Sládkovič

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »