Posts Tagged ‘Výroky Alfred North Whitehead’

Všechny učebnice a proslovy slavných lidí opakují..

Všechny učebnice a proslovy slavných lidí opakují hluboce mylnou banalitu, že bychom měli pěstovat zvyk přemýšlet o tom, co děláme. Ve skutečnosti je to přesně naopak. Pokrok civilizace spočívá v tom, jak přibývá důležitých činností, jež můžeme dělat aniž bychom na ně mysleli. Alfred North Whitehead

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Nejlepší obecná charakteristika evropské..

Nejlepší obecná charakteristika evropské filosofické tradice je, že je to řada poznámek k Platonovi. Alfred North Whitehead

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Výchova je nabývání umění využívat vědomostí…

Výchova je nabývání umění využívat vědomostí. Alfred North Whitehead

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Asi nejhlouběji lze definovat mládí jako život..

Asi nejhlouběji lze definovat mládí jako život ještě nedotčený tragédií. Alfred North Whitehead

Tags: , ,
Posted in Výroky o mládí a stáři, Výroky o životě | No Comments »

Náboženství je loajalita ke světu…

Náboženství je loajalita ke světu. Alfred North Whitehead

Tags: , ,
Posted in Výroky o náboženství, Výroky o světě | No Comments »

Angličané nikdy nic neruší. Dávají to k ledu…

Angličané nikdy nic neruší. Dávají to k ledu. Alfred North Whitehead

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Posláním vědy je hledat ta nejjednodušší..

Posláním vědy je hledat ta nejjednodušší vysvětlení složitých skutečností. Snadno podléháme omylu, že skutečnosti jsou jednoduché, protože jednoduchost je to, co hledáme. Vůdčím mottem každého filosofa přírody by tedy mělo být „Hledej jednoduchost – a nedůvěřuj jí“. Alfred North Whitehead

Tags: , ,
Posted in Výroky o víře | No Comments »

Sebedůvěra učených lidí je komickou tragédií..

Sebedůvěra učených lidí je komickou tragédií dneška. Alfred North Whitehead

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Je nutné přiznat, že určitý stupeň nestability je..

Je nutné přiznat, že určitý stupeň nestability je už s civilizací neslučitelný. Celkem vzato však velké éry lidstva byly érami nestability. Alfred North Whitehead

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o vzdělání | No Comments »

Podstatou výchovy je být náboženská, to jest..

Podstatou výchovy je být náboženská, to jest vštěpovat povinnost a úctu. Povinnost plyne z naší schopnosti řídit běh věcí. Kdy by dostupné vědění mohlo něco změnit, je nevědomost neřestí. A základem úcty je vědomí, že přítomnost v sobě zahrnuje úplný souhrn jsoucího, nazpět i dopředu, tu celou amplitudu času, to jest věčnost. Alfred North Whitehead

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase, Výroky o náboženství | No Comments »