Posts Tagged ‘Výroky Albert Schweitzer’

Svět skrývá hrozné drama vůle k životu, která se..

Svět skrývá hrozné drama vůle k životu, která se sobě rozštěpila. Jedna bytost prospívá na úkor druhé, jedna ničí druhou. Albert Schweitzer

Tags: , ,
Posted in Výroky o světě, Výroky o tajemství, Výroky o životě | No Comments »

Kdyby se lidé v dospělosti stávali tím, po čem..

Kdyby se lidé v dospělosti stávali tím, po čem touží ve čtrnácti letech, byl by celý svět dočista jiný. Albert Schweitzer

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o světě | No Comments »

Jako vlna neexistuje sama o sobě, ale pokaždé je..

Jako vlna neexistuje sama o sobě, ale pokaždé je součástí pohybu oceánu, tak ani my nemůžeme procházet životem sami, ale vždycky máme účast na zkušenosti života, který působí všude. Albert Schweitzer

Tags: , ,
Posted in Výroky o životě | No Comments »

Etika je činnost směřující k vnitřní dokonalosti..

Etika je činnost směřující k vnitřní dokonalosti lidské osobnosti. Albert Schweitzer

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Každý si může zřídit své Lambarene…

Každý si může zřídit své Lambarene. Albert Schweitzer

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Etika se musí vypořádat s třemi protivníky, s..

Etika se musí vypořádat s třemi protivníky, s bezmyšlenkovostí, s egoistickou sebezáchovou a se společností. Albert Schweitzer

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Etika, která je formulována na principu..

Etika, která je formulována na principu účelovosti, je vždy relativní. Albert Schweitzer

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Boj proti zlu, které je v člověku, nemáme vést..

Boj proti zlu, které je v člověku, nemáme vést tak, že bychom soudili druhé, ale máme soudit sami sebe. Zápas se sebou samým a pravdivost vůči sobě samému jsou prostředky, kterými působíme na druhé. Albert Schweitzer

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o pravdě | No Comments »

Jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy..

Jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou. Albert Schweitzer

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Humanita spočívá v tom, aby člověk nikdy nebyl..

Humanita spočívá v tom, aby člověk nikdy nebyl obětován cíli. Albert Schweitzer

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »