Posts Tagged ‘Václav Matěj Kramerius’

Žádná smrt nemůže být zlá, když předchází život..

Žádná smrt nemůže být zlá, když předchází život dobrý. Václav Matěj Kramerius

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti, Výroky o životě | No Comments »

Važme si knih, dobrých a užitečných nad zlato a..

Važme si knih, dobrých a užitečných nad zlato a drahé kamení, ježto jsou nejvěrnějšími průvodci, kteří nám nejjistější cestu ke ctnosti a moudrosti ukazují. Václav Matěj Kramerius

Tags: , ,
Posted in Výroky o knihách, Výroky o moudrosti | No Comments »

Za největší zlo měj ne chudobu, nízkost rodu,..

Za největší zlo měj ne chudobu, nízkost rodu, potupu a nezdárnost těla, ale nešlechetnost a hříchy a což oněm blízkého jest – neumělost, hloupost a nevzdělanost. Václav Matěj Kramerius

Tags: , ,
Posted in Výroky o hlouposti, Výroky o vzdělání | No Comments »

Veselá mysl a srdce pokojné jsou nejlepší lékové..

Veselá mysl a srdce pokojné jsou nejlepší lékové pro zdraví. Václav Matěj Kramerius

Tags: , ,
Posted in Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Dopustíme-li nedbalostí svou, aby někdy jazyk náš..

Dopustíme-li nedbalostí svou, aby někdy jazyk náš vychlazen byl, nebude jináč, než že tím, což jsme, národem českým, býti přestaneme a časem v národ docela jiný a cizí se proměníme. Václav Matěj Kramerius

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase | No Comments »

Noviny nejsou nic jiného než jako kroniky a..

Noviny nejsou nic jiného než jako kroniky a letopisy, jež se pro potomky na věčnou památku spisují. Václav Matěj Kramerius

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »