Posts Tagged ‘Václav Bělohradský’

Demokracie má tři nepřátele. Za prvé náboženský..

Demokracie má tři nepřátele. Za prvé náboženský fundamentalismus, který nepřipouští jiné než doslovné čtení posvátného textu. Druhým nepřítelem je nacionalismus, který podřizuje svobodu řeči mýtu o společném původu obyvatel státu. Třetím nepřítelem je expert, jehož názor se postupně stává jedinou zárukou legitimity zákonů. Tato redukce legitimnosti zákonů na názor experta ohrožuje dnes demokracii nejvíce. Václav […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o náboženství, Výroky o nepřátelství, Výroky o zákonu | No Comments »

Člověk je starý, když se jeho život stává jen..

Člověk je starý, když se jeho život stává jen čekáním na příležitost říci něco předem připraveného. Václav Bělohradský

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o mládí a stáři, Výroky o životě | No Comments »

Ctnosti doby nenormální jsou neřesti doby..

Ctnosti doby nenormální jsou neřesti doby normální. Václav Bělohradský

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Vítězství je vždycky něco jiného, než vítězové..

Vítězství je vždycky něco jiného, než vítězové mínili. Václav Bělohradský

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Představte si tu katastrofu, kdyby Číňané měli..

Představte si tu katastrofu, kdyby Číňané měli životní úroveň Spojených států. Václav Bělohradský

Tags: , ,
Posted in Výroky o životě | No Comments »

Demokracie je hledáním minima povinností a maxima..

Demokracie je hledáním minima povinností a maxima svobody. Václav Bělohradský

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Doba se tak rychle mění, že životní zkušenosti..

Doba se tak rychle mění, že životní zkušenosti starších lidí začínají být na obtíž. Václav Bělohradský

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o mládí a stáři, Výroky o životě | No Comments »

Filozofie je určitá rétorika, určitý literární..

Filozofie je určitá rétorika, určitý literární žánr, jehož cílem je probudit v člověku nedůvěru k vlastnímu všednímu dni. Václav Bělohradský

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o knihách | No Comments »

Moderní člověk se neosvobozuje od svých iluzí, ale..

Moderní člověk se neosvobozuje od svých iluzí, ale od situace, která iluze vyžaduje. Václav Bělohradský

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Opakovat se je stále snadnější a myslet je stále..

Opakovat se je stále snadnější a myslet je stále těžší. Václav Bělohradský

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »