Posts Tagged ‘Tomáš Akvinský’

Žena je nepodařený muž…

Žena je nepodařený muž. Tomáš Akvinský

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Láska nepozná hranice v raste, pretože má účasť na..

Láska nepozná hranice v raste, pretože má účasť na nekonečnej láske, ktorý je Duch Svätý. Tomáš Akvinský

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Žena je rychle vzbujelým býlím, je to nedokonalý..

Žena je rychle vzbujelým býlím, je to nedokonalý člověk, jehož tělo jen proto rychleji dospívá, poněvadž je méněcennější a poněvadž se s ním příroda zabývala méně… Žena je nepodařený muž. Tomáš Akvinský

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Tam, kde je duchovné poznanie, je aj slobodná..

Tam, kde je duchovné poznanie, je aj slobodná vôľa. Tomáš Akvinský

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Almužna oslobodzuje živých od smrteľného hriechu,..

Almužna oslobodzuje živých od smrteľného hriechu, totiž uchránením a uspôsobením k milosti. Tomáš Akvinský

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o smrti | No Comments »

Spravedlnost bez milosrdenství je tvrdost…

Spravedlnost bez milosrdenství je tvrdost. Tomáš Akvinský

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti | No Comments »

O počtu pak všech předurčených lidí, jaký jest,..

O počtu pak všech předurčených lidí, jaký jest, praví někteří, že tolik bude z lidí spaseno, kolik andělů padlo. Někteří však, že tolik bude spaseno, kolik andělů zůstalo. Někteří však, že tolik z lidí bude spaseno, kolik andělů padlo a nad to tolik, kolik andělů bylo stvořeno. Ale lépe se řekne, že „jedinému Bohu je […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku | No Comments »

Přátelé se radují a jsou smutní pro tytéž věci…

Přátelé se radují a jsou smutní pro tytéž věci. Tomáš Akvinský

Tags: , ,
Posted in Výroky o přátelství, Výroky o smutku | No Comments »

Dobro je to, co je třeba konat…

Dobro je to, co je třeba konat. Tomáš Akvinský

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Ke druhému se musí říci, že různý ráz předmětu..

Ke druhému se musí říci, že různý ráz předmětu poznání působí různost věd. Neboť tutéž větu dokazuje hvězdář a přírodozpytec, na příklad, že země jest kulatá. Avšak hvězdář prostředky matematickými čili ze hmoty vyvozenými, kdežto přírodozpytec pomocí toho co vidí na hmotě. Tomáš Akvinský

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »