Posts Tagged ‘Thor Heyerdahl’

My lidé 20. století, bez ohledu na obor, jímž se..

My lidé 20. století, bez ohledu na obor, jímž se zabýváme, jsme v úvahách o tom, čeho je zapotřebí k přeplutí oceánu, tak předpojatí, že se dáváme unést dogmatem, i když je v rozporu se známými fakty. Musel jsem třikrát přeplout oceán na voru a podstoupit řadu jiných empirických pokusů, abych zjistil, jak velice jsou […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Progress is a man´s ability to comlicate..

Progress is a man´s ability to comlicate simplicity. Thor Heyerdahl

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Pokrok je schopnost člověka komplikovat..

Pokrok je schopnost člověka komplikovat jednoduché. Thor Heyerdahl

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »