Posts Tagged ‘Thomas sir Malory’

Myšlenky, které máte, nebo skutky, které konáte,..

Myšlenky, které máte, nebo skutky, které konáte, mění se konečně ve schopnosti dělati dobro nebo zlo, které ve svém rozvoji vrací se k vám. Thomas sir Malory

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Samolibost je žalář, který zbaví štěstí stejně..

Samolibost je žalář, který zbaví štěstí stejně nebezpečně, jako vězení zbavuje fyzické svobody. Thomas sir Malory

Tags: , ,
Posted in Výroky o štěstí | No Comments »

Cena člověka, jeho dobré vlastnosti i činy,..

Cena člověka, jeho dobré vlastnosti i činy, nebývají vždy zjevny v oděvu. Zmužilost a úctyhodnost jsou smysly v nitru člověka a nejeden úctyhodný rytíř zůstává neznám lidem, a proto důstojnost a neohroženost nezáleží na šatu. Thomas sir Malory

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o mužích a ženách | No Comments »