Posts Tagged ‘Thomas Hobbes výroky’

Každý člověk má usilovat o mír, dokud je naděje na..

Každý člověk má usilovat o mír, dokud je naděje na jeho dosažení. Není-li však možné míru dosáhnout, smí použít všechny možnosti a prostředky. Thomas Hobbes

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o míru | No Comments »

Člověk od přírody volí menší zlo, to jest..

Člověk od přírody volí menší zlo, to jest nebezpečí smrti při odporu, raději než větší, to jest jistou a okamžitou smrt, nebude-li se brániti. Thomas Hobbes

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o smrti | No Comments »

Osobnost se musí vědomě pěstovat a uvádět v řád,..

Osobnost se musí vědomě pěstovat a uvádět v řád, má-li odolat vlivům, které ji chtějí rozbít. Osobnost je tedy, spíš nežli něco stálého a ohraničeného, stálé úsilí o pevnou jednotu. Thomas Hobbes

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Lidská povaha je taková. Lidé i kdyby uznali, že..

Lidská povaha je taková. Lidé i kdyby uznali, že mnozí jiní jsou vtipnější nebo výmluvnější nebo učenější, přece jen stěží uvěří, že je mnoho tak moudrých, jako jsou oni. Thomas Hobbes

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o moudrosti, Výroky o víře | No Comments »

Koupel je pro mne vedle ženy největší rozkoš…

Koupel je pro mne vedle ženy největší rozkoš. Thomas Hobbes

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o rozkoši | No Comments »

Není podstatný rozdíl v moudrosti spravující..

Není podstatný rozdíl v moudrosti spravující domácnost a v moudrosti řídící stát; jen práce v podrobnostech je jiná. Thomas Hobbes

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti | No Comments »

Množení je od přírody, ale lásku si vymysleli..

Množení je od přírody, ale lásku si vymysleli lidé. Thomas Hobbes

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce | No Comments »

Žádosti a jiné lidské vášně nejsou samy o sobě..

Žádosti a jiné lidské vášně nejsou samy o sobě hřích. Nejsou hřích ani samy činy, vycházející z těchto vášní, dokud nebyl vydán zákon je zakazující. Thomas Hobbes

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o zákonu | No Comments »

V lidské společnosti shledáváme tři hlavní příčiny..

V lidské společnosti shledáváme tři hlavní příčiny sporů. První je soutěžení, druhá nedůvěra a třetí touha po slávě. Thomas Hobbes

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Bohaté zkušenosti mají za následek chytrost, mnoho..

Bohaté zkušenosti mají za následek chytrost, mnoho vědění moudrost. Thomas Hobbes

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti, Výroky o penězích | No Comments »