Posts Tagged ‘Thomas Feverel Merton’

V umení sa zároveň nachádzame a strácame…

V umení sa zároveň nachádzame a strácame. Thomas Feverel Merton

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Moja spása spočíva v tom, že načúvam a odpovedám…

Moja spása spočíva v tom, že načúvam a odpovedám. Thomas Feverel Merton

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Moje spása spočívá v tom, že naslouchám a..

Moje spása spočívá v tom, že naslouchám a odpovídám. Thomas Feverel Merton

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Existuje jedno epidemicky sa šíriace násilie,..

Existuje jedno epidemicky sa šíriace násilie, ktorému najľahšie podľahne idealista: je to prílišný aktivizmus a prepracovanosť… Ak človek pripustí, aby ho strhlo množstvo protichodných starostí, ak podľahne zhonu, ak sa zaviaže príliš mnohým ľuďom, ak sa snaží pomôcť každému a vo všetkom, vtedy taký človek podlieha násiliu. Horúčkovitá činnosť aktivistu neutralizuje jeho prácu za mier. […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o moudrosti | No Comments »

Úsilie o svätosť predpokladá ohľaduplnosť a..

Úsilie o svätosť predpokladá ohľaduplnosť a veľkodušnosť v obyčajnom živote. Thomas Feverel Merton

Tags: , ,
Posted in Výroky o životě | No Comments »

Začiatok pokory je zároveň začiatkom požehnania a..

Začiatok pokory je zároveň začiatkom požehnania a dovŕšenie pokory je dokonalosťou každej radosti. Thomas Feverel Merton

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Svet je iba obrazom toho, čo je v ľudských..

Svet je iba obrazom toho, čo je v ľudských dušiach. Thomas Feverel Merton

Tags: , ,
Posted in Výroky o světě | No Comments »

Keď sa nemodlím, bývam ľahostajný a chorý. Keď sa..

Keď sa nemodlím, bývam ľahostajný a chorý. Keď sa modlím, postupne mi dávaš nerušený, láskyplný pokoj. Nemôžem prestať! Nikdy sa nesmiem prestať modliť! Keď sa prestanem modliť, bolí to. Thomas Feverel Merton

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Mlčanie nie je cnosť ani hluk nie je hriech. Je to..

Mlčanie nie je cnosť ani hluk nie je hriech. Je to tak. Lenže hluk, zmätok a ustavičný zhon modernej spoločnosti sú prejavom v nej panujúceho ovzdušia a jej najväčších hriechov: ateizmu a beznádeje. Thomas Feverel Merton

Tags: , ,
Posted in Výroky o náboženství | No Comments »

Jedinou skutočnou radosťou na zemi je uniknúť z..

Jedinou skutočnou radosťou na zemi je uniknúť z väzenia svojho falošného ja a v láske vojsť do jednoty so Životom, ktorý prebýva a spieva v podstate každej bytosti a v jadre našich duší. Thomas Feverel Merton

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o životě | No Comments »