Posts Tagged ‘Stefan Zweig’

Muž duchy nesmí nikomu stranit, jeho říše je..

Muž duchy nesmí nikomu stranit, jeho říše je spravedlnost, která je vždy nadřazena každému rozpolcení. Stefan Zweig

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Jediné právo, které člověku zbývá, je právo, aby..

Jediné právo, které člověku zbývá, je právo, aby si směl pojít tak, jak se mu líbí… a aby mu ostatní dali se svou pomocí pokoj. Stefan Zweig

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Dlouho trvající utrpení unaví nejen nemocného ,..

Dlouho trvající utrpení unaví nejen nemocného , ale i soucit druhých. Stefan Zweig

Tags: , ,
Posted in Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Organizovaná hrůzovláda dokáže vždycky dělat divy…

Organizovaná hrůzovláda dokáže vždycky dělat divy. Stefan Zweig

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Nač žijeme, když vítr zavane stopu hned za naším..

Nač žijeme, když vítr zavane stopu hned za naším střevícem. Stefan Zweig

Tags: , ,
Posted in Výroky o životě | No Comments »

Neopětovat žádost ženy znamená též zničit její..

Neopětovat žádost ženy znamená též zničit její hrdost, urazit její stud… Stefan Zweig

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Mudrc se nemá přít se zběsilcem…..

Mudrc se nemá přít se zběsilcem… Stefan Zweig

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Každá osoba si vždycky vybírá nějakou jinou..

Každá osoba si vždycky vybírá nějakou jinou skupinu ubožáků, aby si na nich kolektivně vybíjela nahromaděnou zášť. Stefan Zweig

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Revoluce nikdy nenáleží prvnímu, který jí začne,..

Revoluce nikdy nenáleží prvnímu, který jí začne, nýbrž vždy až poslednímu, který jí dokončil. Stefan Zweig

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Informace znamená všechno; za války jako v míru, v..

Informace znamená všechno; za války jako v míru, v politice jako ve finanční sféře. Stefan Zweig

Tags: , ,
Posted in Výroky o míru, Výroky o penězích, Výroky o válce | No Comments »