Posts Tagged ‘Stefan Zweig výroky’

Muž duchy nesmí nikomu stranit, jeho říše je..

Muž duchy nesmí nikomu stranit, jeho říše je spravedlnost, která je vždy nadřazena každému rozpolcení. Stefan Zweig

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Jediné právo, které člověku zbývá, je právo, aby..

Jediné právo, které člověku zbývá, je právo, aby si směl pojít tak, jak se mu líbí… a aby mu ostatní dali se svou pomocí pokoj. Stefan Zweig

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Dlouho trvající utrpení unaví nejen nemocného ,..

Dlouho trvající utrpení unaví nejen nemocného , ale i soucit druhých. Stefan Zweig

Tags: , ,
Posted in Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Organizovaná hrůzovláda dokáže vždycky dělat divy…

Organizovaná hrůzovláda dokáže vždycky dělat divy. Stefan Zweig

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Nač žijeme, když vítr zavane stopu hned za naším..

Nač žijeme, když vítr zavane stopu hned za naším střevícem. Stefan Zweig

Tags: , ,
Posted in Výroky o životě | No Comments »

Neopětovat žádost ženy znamená též zničit její..

Neopětovat žádost ženy znamená též zničit její hrdost, urazit její stud… Stefan Zweig

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Mudrc se nemá přít se zběsilcem…..

Mudrc se nemá přít se zběsilcem… Stefan Zweig

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Každá osoba si vždycky vybírá nějakou jinou..

Každá osoba si vždycky vybírá nějakou jinou skupinu ubožáků, aby si na nich kolektivně vybíjela nahromaděnou zášť. Stefan Zweig

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Revoluce nikdy nenáleží prvnímu, který jí začne,..

Revoluce nikdy nenáleží prvnímu, který jí začne, nýbrž vždy až poslednímu, který jí dokončil. Stefan Zweig

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Informace znamená všechno; za války jako v míru, v..

Informace znamená všechno; za války jako v míru, v politice jako ve finanční sféře. Stefan Zweig

Tags: , ,
Posted in Výroky o míru, Výroky o penězích, Výroky o válce | No Comments »