Posts Tagged ‘Samuel výroky’

Pohodlí činní z lidí děti, obtíže činní z nich..

Pohodlí činní z lidí děti, obtíže činní z nich muže. Samuel

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o mužích a ženách, Výroky o rodičích a dětech | No Comments »

Člověka je možno poznat podle knih, které čte…

Člověka je možno poznat podle knih, které čte. Samuel

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o knihách | No Comments »

Neštěstí je zkušebním kamenem charakteru…

Neštěstí je zkušebním kamenem charakteru. Samuel

Tags: , ,
Posted in Výroky o neštěstí | No Comments »

Bída s chudobou není totožná. Bída je následek..

Bída s chudobou není totožná. Bída je následek příčin mravních, neřestí a lehkomyslnosti. Samuel

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Tajemství zachovat si veselou mysl je v umění..

Tajemství zachovat si veselou mysl je v umění neznepokojovat se hloupostmi a v tom – vážit si i malinkatých nahodilých radostí. Samuel

Tags: , ,
Posted in Výroky o hlouposti, Výroky o tajemství | No Comments »

Nejdůležitější, čemu je se naučiti, je železná..

Nejdůležitější, čemu je se naučiti, je železná rezignace, fatalistický klidný názor na běh života, víra v pomíjejícnost všeho, nejen dobrého, ale i zlého, schopnost neoddávati se ani radosti ani žalu. Samuel

Tags: , ,
Posted in Výroky o víře, Výroky o vzdělání, Výroky o životě | No Comments »

Proti stárnutí mnoho nezmůžeme, ale můžeme se..

Proti stárnutí mnoho nezmůžeme, ale můžeme se bránit proti mrzoutství. Samuel

Tags: , ,
Posted in Výroky o mládí a stáři | No Comments »

Kniha je nejtrpělivější a nejzábavnější společník…

Kniha je nejtrpělivější a nejzábavnější společník. Samuel

Tags: , ,
Posted in Výroky o bolesti, Výroky o knihách | No Comments »

Lenivost prožírá srdce lidstva a pohlcuje je jako..

Lenivost prožírá srdce lidstva a pohlcuje je jako rez železo. Samuel

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Pohodlí dělá z lidí děti, těžkosti z nich formují..

Pohodlí dělá z lidí děti, těžkosti z nich formují muže. Samuel

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o mužích a ženách, Výroky o rodičích a dětech | No Comments »