Posts Tagged ‘Pythagoras výroky’

Život se podobá shromáždění při hrách. Jako tam..

Život se podobá shromáždění při hrách. Jako tam jedni přicházejí, aby závodili, druzi za obchodem a třetí, nejlepší, jako diváci, tak se v životě rodí jedni, lidé otročtí, jako lovci slávy i bohatství, a druzí, filosofové, jako lovci pravdy. Pythagoras

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o penězích, Výroky o pravdě, Výroky o životě | No Comments »

Zlato se zkouší ohněm, žena zlatem, muž ženou…

Zlato se zkouší ohněm, žena zlatem, muž ženou. Pythagoras

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Duha jsou letokruhy slunce…

Duha jsou letokruhy slunce. Pythagoras

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Bohové dali člověku dvě ruce proto, aby je..

Bohové dali člověku dvě ruce proto, aby je neobtěžoval s každou maličkostí. Pythagoras

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku | No Comments »

Pravé a dokonalé přátelství znamená spojit mnoho..

Pravé a dokonalé přátelství znamená spojit mnoho srdcí a těl v jedno srdce a jediného ducha. Pythagoras

Tags: , ,
Posted in Výroky o přátelství | No Comments »

Přátelství je rovnost…

Přátelství je rovnost. Pythagoras

Tags: , ,
Posted in Výroky o přátelství | No Comments »

Filozofové jsou lovci pravdy…

Filozofové jsou lovci pravdy. Pythagoras

Tags: , ,
Posted in Výroky o pravdě | No Comments »

Žij tak, aby se z tvých přátel nestali nepřátelé a..

Žij tak, aby se z tvých přátel nestali nepřátelé a z tvých nepřátel aby se stali přátelé. Pythagoras

Tags: , ,
Posted in Výroky o nepřátelství | No Comments »

Poznáš, že lidé sami si působí všechny své..

Poznáš, že lidé sami si působí všechny své strasti. Pythagoras

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Lidé nedbají o vlastní potomky, nýbrž je náhodně a..

Lidé nedbají o vlastní potomky, nýbrž je náhodně a naprosto lehkomyslně plodí a potom zcela ledabyle vychovávají. To je nejhlavnější příčinou špatnosti a ničemnosti většiny lidí. Pythagoras

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »