Posts Tagged ‘Platón’

Muž a žena jsou dvě poloviny, které spějí k tomu,..

Muž a žena jsou dvě poloviny, které spějí k tomu, aby vytvořily celek. Platón

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo..

Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil. Platón

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Kdo platí pokutu, je zbavován špatnosti své duše…

Kdo platí pokutu, je zbavován špatnosti své duše. Platón

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskytějším..

Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskytějším místům duše. Platón

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Všechny války vznikají pro hmotné statky…

Všechny války vznikají pro hmotné statky. Platón

Tags: , ,
Posted in Výroky o válce | No Comments »

Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své..

Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní. Platón

Tags: , ,
Posted in Výroky o mládí a stáři, Výroky o štěstí | No Comments »

Polovica toho, čo zjeme, udržuje nažive nás, druhá..

Polovica toho, čo zjeme, udržuje nažive nás, druhá polovica udržuje nažive lekárov. Platón

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Spravedlivý bude bičován, mučen, vržen do okovů,..

Spravedlivý bude bičován, mučen, vržen do okovů, oslepen a přibit na kříž, aby si uvědomil, že není žádoucí chtít být spravedlivým, nýbrž jeviti se tak. Platón

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Údiv je postoj člověka, který moudrost skutečně..

Údiv je postoj člověka, který moudrost skutečně miluje, a není jiný počátek filosofie než tento. Platón

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce, Výroky o moudrosti | No Comments »

Přemýšlením promlouvá duše sama se sebou…

Přemýšlením promlouvá duše sama se sebou. Platón

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »