Posts Tagged ‘Napoleon Hill výroky’

Úsilí se projeví, pouze když se člověk odmítne..

Úsilí se projeví, pouze když se člověk odmítne vzdát. Napoleon Hill

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Když jsi poražen, ber to jako signál, že tvé plány..

Když jsi poražen, ber to jako signál, že tvé plány nebyly tak skvělé, přetvoř je a znovu vykroč směrem ke kýženému cíli. Napoleon Hill

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Is it not strange that we fear most that which..

Is it not strange that we fear most that which never happens? Napoleon Hill

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Do not wait! The time will never be just..

Do not wait! The time will never be just right.Start where you stand, and work with whatever tools you may have at your command, and better tools will be found as you go along. Napoleon Hill

Tags: , ,
Posted in Výroky o mládí a stáři | No Comments »

Hýčkejte své vize a své sny, jako by to byly děti..

Hýčkejte své vize a své sny, jako by to byly děti vaší duše, náznaky cílů, kterých nakonec dosáhnete. Napoleon Hill

Tags: , ,
Posted in Výroky o rodičích a dětech | No Comments »

Jestliže neporazíte sebe, budete poraženi sebou…

Jestliže neporazíte sebe, budete poraženi sebou. Napoleon Hill

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Zkoumáme-li všechny velké pravdy, zjistíme..

Zkoumáme-li všechny velké pravdy, zjistíme nakonec, že jsou jednoduché a snadno pochopitelné. Pokud ne, nejde o velké pravdy. Napoleon Hill

Tags: , ,
Posted in Výroky o pravdě | No Comments »

Žít bez cílů je jako jít na výlet a nevědět kam…

Žít bez cílů je jako jít na výlet a nevědět kam. Napoleon Hill

Tags: , ,
Posted in Výroky o životě | No Comments »