Posts Tagged ‘Maximus Planudes’

Není ušlechtilé, nedovede-li se člověk oddat..

Není ušlechtilé, nedovede-li se člověk oddat kouzlu slov… správné je, když člověk ví, že má duši nadanou rozumem, a má citlivý smysl pro ušlechtilost slov, vždyť jinak by ani nemohl doshovat pokroku ve vědění, protože právě slovo dává všemu správný směr…člověk, který nemá úctu k slovu, otevírá cestu hlouposti. Maximus Planudes

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o hlouposti, Výroky o moudrosti | No Comments »