Posts Tagged ‘Marcus Tullius Cicero’

Být sám a bez přátel znamená vést život plný..

Být sám a bez přátel znamená vést život plný nebezpečí a strachu. Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Výroky o přátelství, Výroky o strachu, Výroky o životě | No Comments »

Většina lidí nevidí ve svém okolí nic dobrého a..

Většina lidí nevidí ve svém okolí nic dobrého a krásného a zná jen to, co jim přináší nějaký prospěch. Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Život nemůže být příjemný, není-li součastně..

Život nemůže být příjemný, není-li součastně čestný. Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Výroky o rozkoši, Výroky o životě | No Comments »

Dokud je život, je i naděje…

Dokud je život, je i naděje. Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Výroky o životě | No Comments »

Vědomí dobře prožitého života a vzpomínka na mnohé..

Vědomí dobře prožitého života a vzpomínka na mnohé dobré činy je nejpříjemnější. Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Výroky o rozkoši, Výroky o životě | No Comments »

Mýlit se je lidské…

Mýlit se je lidské. Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Umění se zrodilo z vnímání a pozorování přírody…

Umění se zrodilo z vnímání a pozorování přírody. Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Ó, šťastný smrtelník jemuž nikdy nechyběl humor…

Ó, šťastný smrtelník jemuž nikdy nechyběl humor. Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o smrti, Výroky o štěstí | No Comments »

Sobě samému je každý nejméně znám…

Sobě samému je každý nejméně znám. Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Vrodenou vlastnosťou človeka je mýliť sa, ale len..

Vrodenou vlastnosťou človeka je mýliť sa, ale len hlúpy v omyle zotrváva. Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o hlouposti | No Comments »