Posts Tagged ‘M. Scott Peck výroky’

Duchovný rast vyžaduje vedomie, že človek..

Duchovný rast vyžaduje vedomie, že človek potrebuje rast. Ak si túto skutočnosť nepriznáme, nezostáva nám iná možnosť, než neustále sa pokúšať vyhladzovať dôkazy našej nedokonalosti. M. Scott Peck

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Ak skutočne milujeme, vnímame a rešpektujeme..

Ak skutočne milujeme, vnímame a rešpektujeme milovaného človeka vždy ako niekoho, kto má úplne samostatnú, odlišnú identitu, a podporujeme ho v tom, aby takouto nezávislou a jedinečnou osobnosťou zostal. M. Scott Peck

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce | No Comments »

Je pravda, že k láske patrí premena nášho „ja“,..

Je pravda, že k láske patrí premena nášho „ja“, ale je to skôr jeho rozšírenie než obetovanie. Skutočná láska je činnosť, pri ktorej sa všetko, čo dávame, znova doplňuje. A nielen to: naša osobnosť sa nezmenšuje, ale zväčšuje, nevyprázdňuje, ale napĺňa. V istom zmysle je láska rovnako sebecká ako neláska. Znova sa tu stretávame s […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o pravdě | No Comments »

Úmysel milovať ešte sám o sebe láskou nie je…

Úmysel milovať ešte sám o sebe láskou nie je. Rozhodujú skutky. M. Scott Peck

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Duchovne vyspelý jedinec je jedincom obzvlášť..

Duchovne vyspelý jedinec je jedincom obzvlášť milujúcim a tato neobyčajná láska mu prináša neobyčajnú radosť. M. Scott Peck

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Duchovne vyspelí ľudia sú vďaka svojej..

Duchovne vyspelí ľudia sú vďaka svojej sebadisciplíne, dokonalosti a láske neobyčajne výkonní, a preto sú povolaní slúžiť svetu, čo prijímajú, lebo sú osobami milujúcimi. Nutne potom získavajú obrovskú moc, i keď sú v očiach sveta často úplne obyčajní, pretože svoju moc používajú nenápadne alebo dokonca skryto. Viacmenej ju používajú – a značne – ba priam […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce, Výroky o světě, Výroky o tajemství | No Comments »

Pravidlá pre život v pravde: 1, Nikdy nehovorme..

Pravidlá pre život v pravde: 1, Nikdy nehovorme nič nepravdivé. 2, Majme na pamäti, že zamlčovanie pravdy je vždy potencionálnou lžou a že každý takýto prípad vyžaduje závažné morálne rozhodnutie. 3, Rozhodnutie zamlčať pravdu by nemalo byť založené na osobných potrebách, napr. na potrebe mať moc, páčiť sa, alebo chrániť vlastnú mapu reality pred kritikou. […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o lži, Výroky o moudrosti, Výroky o pravdě | No Comments »

Druhou najobvyklejšou predstavou o láske je tá, že..

Druhou najobvyklejšou predstavou o láske je tá, že závislosť je láska. Psychiatri sa s ňou stretávajú denne. V najkrikľavejšej podobe ju vídame u osôb, ktoré sa po rozchode s partnerom pokúsia o samovraždu, prípadne sa tým vyhrážajú, alebo sa ocitnú v ohromujúcej depresii. To, čo popisujete, je parazitizmus, nie láska. Ak potrebujete k svojmu prežitiu […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Je menej náročné milovať niekoho, kto vaše múdre..

Je menej náročné milovať niekoho, kto vaše múdre rady vyhľadáva, cestuje za nimi na vaše územie, platí vám za vašu pozornosť a jeho nároky voči vám sú obmedzené na dobu päťdesiat minút, než niekoho, kto vašu pozornosť nepovažuje za svoje nezameniteľné právo, máva neobmedzené požiadavky, nevidí vo vás autoritu a neprosí vás o poučenie. M. […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o moudrosti | No Comments »

Na zdanlivo najjednoduchšie otázky buď..

Na zdanlivo najjednoduchšie otázky buď neposkytneme žiadnu odpoveď, alebo odpovieme spôsobom, ktorý na prvý pohľad bude pripomínať skôr akýsi podivný katechizmus než priamočiare áno-nie, na ktoré sme z fyziky zvyknutí. Napríklad na otázku, či sa poloha elektrónu mení s časom, musíme odpovedať „nie“; ak sa pýtame, či zostáva stále rovnaká, musíme povedať „nie“; na otázku, […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase, Výroky o smrti | No Comments »