Posts Tagged ‘Logan Pearsall Smith’

Přestože by se bohatí lidé v ekonomice měli chovat..

Přestože by se bohatí lidé v ekonomice měli chovat podle racionálních teorií a usilovat pouze o maximalizaci zisku nečiní tak, ale někdy u nich převládne naprosto iracionální smysl pro spravedlnost, svědomí a soucit s chudými a slabými. Logan Pearsall Smith

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o penězích, Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Bohatství a statky jeví tím, čím skutečně jsou,..

Bohatství a statky jeví tím, čím skutečně jsou, tedy ohromným a přebujelým strojem vynalezeným k zajištění trochy zanedbatelného pohodlí … Bohatství a statky jsou nesmírným předivem, k jehož napnutí je třeba celoživotního úsilí, jež každou chvíli hrozí zavalit svého majitele a jež, dokud drží, ač může člověka ušetřit trochy drobného nepohodlí, nedokáže ochránit před žádnou […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o penězích, Výroky o smrti, Výroky o strachu, Výroky o zdraví a nemoci, Výroky o životě | No Comments »

Pomlouvání mladých lidí je nezbytná součást..

Pomlouvání mladých lidí je nezbytná součást duševní hygieny starých, která znamenitě povzbuzuje jejich krevní oběh. Logan Pearsall Smith

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o mládí a stáři | No Comments »

V životě směřujeme ke dvěma věcem. Nejprve jdeme..

V životě směřujeme ke dvěma věcem. Nejprve jdeme za tím, po čem toužíme, a potom si toho užíváme. Toho druhého dosahují jen ti nejmoudřejší! Logan Pearsall Smith

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti, Výroky o životě | No Comments »

Lidskost je ctností ženy, šlechetnost je ctností..

Lidskost je ctností ženy, šlechetnost je ctností mužů. Logan Pearsall Smith

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o mužích a ženách | No Comments »