Posts Tagged ‘Kurt Gödel výroky’

1. Nech je daná axiomatická sústava aritmetiky Z+…

1. Nech je daná axiomatická sústava aritmetiky Z+. Potom je vždy možné na základe tých pojmov, ktoré do sústavy vstupujú, zostaviť najmenej jednu takú vetu, ktorú pomocou danej axiomatickej sústavy nie je možné ani dokázať, ani vyvrátiť. Kurt Gödel

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »