Posts Tagged ‘Karel Schwarzenberg výroky’

V Česku není možné strávit dvě hodiny v hospodě,..

V Česku není možné strávit dvě hodiny v hospodě, ať už na vesnici nebo v Praze, aby se tam nepomlouvalo. Mně to jde poněkud na nervy a nezajímá mě to. Karel Schwarzenberg

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

U nás ve střední Evropě jsme úplně promíchaní, a..

U nás ve střední Evropě jsme úplně promíchaní, a to nejen s národy, které známe dnes, ale v nás koluje také keltská krev a kdo ví, co ještě předtím tady pobíhalo. K tomu je třeba počítat příležitostná znásilnění Tatary či Francouzi nebo Švédy. Karel Schwarzenberg

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Odchodem Židů a Němců se náš pohled ohromně zúžil…

Odchodem Židů a Němců se náš pohled ohromně zúžil. Už se díváme jen na vlastní pupek. Ještě před pár lety jsme se mohli dívat až na Michalovce. Teď už se díváme jen do Břeclavi. A to je samozřejmě další omezení. A protože s nikým nekomunikujeme, tak podle toho to u nás vypadá. Karel Schwarzenberg

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Každý, kdo je nucen šetřit, to najednou umí…

Každý, kdo je nucen šetřit, to najednou umí. Karel Schwarzenberg

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

T. G. Masaryk říkal „nebát se a nekrást“. To jsme..

T. G. Masaryk říkal „nebát se a nekrást“. To jsme trošku zkrátili na „nebát se krást“. Ostatně už za tatíčka Masaryka se zpívalo: „Nade hrade, pode hradem, kradu, kradeš, krade, kradem“. Starý kočí v Chýňově říkával: „Pane doktore, rakouský vorel, ten zobal, ale náš lev, ten žere.“ Karel Schwarzenberg

Tags: , ,
Posted in Výroky o mládí a stáři | No Comments »

Naši politici uznávají jen politické strany,..

Naši politici uznávají jen politické strany, parlament a vládu. Tento přístup k občanským strukturám nám tu zůstal z dob minulých, stejně jako to, že si to lidé nechávají líbit. Dříve jsme se učili, že máme stranu a vládu. My teď máme strany a vládu. Karel Schwarzenberg

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Statky přicházejí a odcházejí. V dějinách se tohle..

Statky přicházejí a odcházejí. V dějinách se tohle opakuje stále. Kdybych měl vypočítávat, kdy a kdo nám už zkonfiskoval majetek, byla by to dlouhá řada… V šestnáctém století po šmalkaldské protireformační válce to udělal habsburský panovník Karel V., potom švédský král, potom Napoleon, pak král bavorský, po první světové válce se z majetku něco ulouplo […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase, Výroky o světě, Výroky o válce | No Comments »

Snad jen Čech je schopen ze sebe vypustit větu,..

Snad jen Čech je schopen ze sebe vypustit větu, kterou slýchával jak můj otec, tak i já při různých příležitostech a zněla: „Ale to je krásné, že se za nás nestydíte.“ Karel Schwarzenberg

Tags: , ,
Posted in Výroky o rodičích a dětech | No Comments »

Nespokojenost se stavem české politiky je značná…

Nespokojenost se stavem české politiky je značná. Zaznamenávám při každé diskusi, že způsob, jak se u nás politika dělá, se většině lidí hnusí, nehledě na to, jestli ji dělá modrý pták, socan či černoprdelník. Karel Schwarzenberg

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Karel je pro mně otcem české a doyenem evropské..

Karel je pro mně otcem české a doyenem evropské diplomacie. Díky němu nás mnozí brali vážněji, než jsem si sami kolikrát zasloužili, a přestože on sám sebe bere tak nevážně. Karel Schwarzenberg

Tags: , ,
Posted in Výroky o rodičích a dětech | No Comments »