Posts Tagged ‘Karel Havlíček Borovský výroky’

Nečinně se chovat, je nazpět jít…

Nečinně se chovat, je nazpět jít. Karel Havlíček Borovský

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Nepišme pouze proto, aby nám příbývalo knih,..

Nepišme pouze proto, aby nám příbývalo knih, hleďme každou knihou důkladně zakrýti nějakou mezeru v naší literatuře. Karel Havlíček Borovský

Tags: , ,
Posted in Výroky o knihách | No Comments »

Lenoš a řvi, dají mzdu dví! Pracuj a kuš, hubu..

Lenoš a řvi, dají mzdu dví! Pracuj a kuš, hubu suš! Karel Havlíček Borovský

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Smažme husitskou válku z naší historie, i zhasne..

Smažme husitskou válku z naší historie, i zhasne sláva českého národa. Ta jediná doba váží více než ostatní naše dějství, ba více, než celé věky čínské říše. Karel Havlíček Borovský

Tags: , ,
Posted in Výroky o válce | No Comments »

Tak to chodí na tom světě každou chvíli..

Tak to chodí na tom světě každou chvíli jinák, dneska ctí tě za svatého, zítra budeš sviňák. Karel Havlíček Borovský

Tags: , ,
Posted in Výroky o světě | No Comments »

Prospěšná bývá rada jen v jednom případě. V jakém?..

Prospěšná bývá rada jen v jednom případě. V jakém? Když jde Pokora k Moudrosti na radu. Karel Havlíček Borovský

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti | No Comments »

Jedna nepravda ze sebe rodí tisíce jiných a jedna..

Jedna nepravda ze sebe rodí tisíce jiných a jedna libovůle zruší na tisíce pravd. Karel Havlíček Borovský

Tags: , ,
Posted in Výroky o pravdě | No Comments »

Kdo si nechce hubu spálit, musí mlčet nebo..

Kdo si nechce hubu spálit, musí mlčet nebo chválit. Karel Havlíček Borovský

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Uznáváme jen dvojí náboženství, totiž to pravé a..

Uznáváme jen dvojí náboženství, totiž to pravé a nepravé, pravdivé a falešné. Pravým náboženstvím jmenujeme to, které mu ten, kdo je veřejně před světem vzývá, také skutečně v srdci svém tajně věří; nepravé náboženství, čili falešné jest každé, které se jen před světem ukazuje, v srdci však nevěří… Jsouť v náboženství věci, které jsou předmětem […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o náboženství, Výroky o pravdě, Výroky o světě, Výroky o víře, Výroky o životě | No Comments »

Každého to mistra hněte, jiný-li se do řemesla..

Každého to mistra hněte, jiný-li se do řemesla plete. Karel Havlíček Borovský

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »