Posts Tagged ‘Josef II.’

„Nebude-li této metody přijato, nezachrání se tím..

„Nebude-li této metody přijato, nezachrání se tím víc duší, spíš se ztratí mnohem více užitečných a potřebných těl. Neshoduje se s mými zásadami konat věci jen napolo; je třeba buď plné svobody kultu, nebo musíte ze všech svých zemí vyhnat všecky, kdo nevěří totéž co Vy a k vzývání stejného boha nepřijímají stejné normy jako […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o víře | No Comments »

„A tak byly mezi ministry pořádány hotové dražby..

„A tak byly mezi ministry pořádány hotové dražby na královské milosti, na zvýšení platů, na čestné tituly, postupy a řády. Každý z ministrů nutně potřeboval svých podřízených jednak k zvýšení své vážnosti a k vykonávání prací, jež pak vydával za své, jednak k vyhledávání malých a tajných intrik. Z toho pak vznikla úmyslný úskok na […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o penězích | No Comments »

„Bodejť bych neměla /Josefa ráda/, když ho každý..

„Bodejť bych neměla /Josefa ráda/, když ho každý člověk pro jeho dobrotu a hodnost chválí. Však se za něj také každý den modlíme, aby mu dal pánbůh dlouhé panování a té jeho panímámě… císař pán je císař pán, a to je přec něco říci. Já slýchala, že když se člověk podívá císaři do očí, zima […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku | No Comments »

„Poddaný patřejí předně císaři a potom teprve..

„Poddaný patřejí předně císaři a potom teprve hraběti a císař nedopustí, aby se s nimi tak zacházelo… Ví-li pak hraběcí správce, že též i jeho hrabě císařův poddaný jest? Ví-li pak, že můj otec větší cenu má než jeho hrabě? Můj otec pracuje a hrabě zahálí. K mrhání peněz není potřeba hraběte – to dovede […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o nenávisti, Výroky o rodičích a dětech | No Comments »

„Jak toho času panovat počal, jak ale na jeho..

„Jak toho času panovat počal, jak ale na jeho císařský trůn dosedl, tu hned potokové blaženosti téci počaly, neboť od roku 1781 každej tejden patenty a nový zemský nařízení pro všeobecný blaho od něj přicházely, nebo ještě mnoho k vykořenění a napravení zlých věcí měl.“ Josef II.

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase | No Comments »

„…jaká radost u toho vesnického lidu byla, když..

„…jaká radost u toho vesnického lidu byla, když jim po té neděli /1.listopadu 1789/ žádný na robotu jeti a jíti neporoučel, nelze věřiti tomu, kdo jakživ roboty nezkusil. Mnozí na poděkování Pánu Bohu a za zdraví a šťastné panování monarchy našeho mše svaté dali sloužiti a jiné milosrdné skutky a almužny vykonávali.“ Josef II.

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o mužích a ženách, Výroky o štěstí, Výroky o víře, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

„… vrchnosti ke svému bujnému životu a udržení..

„… vrchnosti ke svému bujnému životu a udržení svých, často koupených, výhod nesnaží se rozmnožit své příjmy zaváděním průmyslu, ale sužováním a znepokojváním poddaných.“ Josef II.

Tags: , ,
Posted in Výroky o penězích, Výroky o životě | No Comments »

„To byl hodný pán, pánbůh mu dej věčnou slávu!“..

„To byl hodný pán, pánbůh mu dej věčnou slávu!“ Josef II.

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu | No Comments »

„… tyto společnosti, ponechané bez náležitého..

„… tyto společnosti, ponechané bez náležitého dozoru, mohly by se zvrhnout do výstředností, nebezpečných pro náboženství, řád a mravy. Mně sice jejich tajemství nejsou známa, přece však vím, že skutečně udělaly leccos dobrého pro nejbližší, chudé a pro šíření vzdělanosti…“ Josef II.

Tags: , ,
Posted in Výroky o náboženství, Výroky o tajemství, Výroky o vzdělání | No Comments »

„-Škoda, věčná škoda, že toho pána zem kryje-„..

„-Škoda, věčná škoda, že toho pána zem kryje-“ Josef II.

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »