Posts Tagged ‘Josef II. výroky’

„Bodejť bych neměla /Josefa ráda/, když ho každý..

„Bodejť bych neměla /Josefa ráda/, když ho každý člověk pro jeho dobrotu a hodnost chválí. Však se za něj také každý den modlíme, aby mu dal pánbůh dlouhé panování a té jeho panímámě… císař pán je císař pán, a to je přec něco říci. Já slýchala, že když se člověk podívá císaři do očí, zima […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku | No Comments »

„Poddaný patřejí předně císaři a potom teprve..

„Poddaný patřejí předně císaři a potom teprve hraběti a císař nedopustí, aby se s nimi tak zacházelo… Ví-li pak hraběcí správce, že též i jeho hrabě císařův poddaný jest? Ví-li pak, že můj otec větší cenu má než jeho hrabě? Můj otec pracuje a hrabě zahálí. K mrhání peněz není potřeba hraběte – to dovede […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o nenávisti, Výroky o rodičích a dětech | No Comments »

„Jak toho času panovat počal, jak ale na jeho..

„Jak toho času panovat počal, jak ale na jeho císařský trůn dosedl, tu hned potokové blaženosti téci počaly, neboť od roku 1781 každej tejden patenty a nový zemský nařízení pro všeobecný blaho od něj přicházely, nebo ještě mnoho k vykořenění a napravení zlých věcí měl.“ Josef II.

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase | No Comments »

„…jaká radost u toho vesnického lidu byla, když..

„…jaká radost u toho vesnického lidu byla, když jim po té neděli /1.listopadu 1789/ žádný na robotu jeti a jíti neporoučel, nelze věřiti tomu, kdo jakživ roboty nezkusil. Mnozí na poděkování Pánu Bohu a za zdraví a šťastné panování monarchy našeho mše svaté dali sloužiti a jiné milosrdné skutky a almužny vykonávali.“ Josef II.

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o mužích a ženách, Výroky o štěstí, Výroky o víře, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

„… vrchnosti ke svému bujnému životu a udržení..

„… vrchnosti ke svému bujnému životu a udržení svých, často koupených, výhod nesnaží se rozmnožit své příjmy zaváděním průmyslu, ale sužováním a znepokojváním poddaných.“ Josef II.

Tags: , ,
Posted in Výroky o penězích, Výroky o životě | No Comments »

„To byl hodný pán, pánbůh mu dej věčnou slávu!“..

„To byl hodný pán, pánbůh mu dej věčnou slávu!“ Josef II.

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu | No Comments »

„… tyto společnosti, ponechané bez náležitého..

„… tyto společnosti, ponechané bez náležitého dozoru, mohly by se zvrhnout do výstředností, nebezpečných pro náboženství, řád a mravy. Mně sice jejich tajemství nejsou známa, přece však vím, že skutečně udělaly leccos dobrého pro nejbližší, chudé a pro šíření vzdělanosti…“ Josef II.

Tags: , ,
Posted in Výroky o náboženství, Výroky o tajemství, Výroky o vzdělání | No Comments »

„-Škoda, věčná škoda, že toho pána zem kryje-„..

„-Škoda, věčná škoda, že toho pána zem kryje-“ Josef II.

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

„My chceme císaři pánu bejt vždy věrný, vydejte..

„My chceme císaři pánu bejt vždy věrný, vydejte nám od Josefa patent z guberny, samým ryzým zlatem psanej, císař na něm podepsanej! Musí nám bejt vydanej!“ Josef II.

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

„Zeměpanská moc obsahuje bez výjimky vše, co v..

„Zeměpanská moc obsahuje bez výjimky vše, co v církvi je ne z božského, nýbrž z lidského nálezku a ustanovení.“ Josef II.

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku, Výroky o náboženství | No Comments »