Posts Tagged ‘Josef Čapek výroky’

Mám přátele! – musím si říct s údivem. A se..

Mám přátele! – musím si říct s údivem. A se stejným údivem – čím jsem si je zasloužil? Josef Čapek

Tags: , ,
Posted in Výroky o přátelství | No Comments »

Láska k bližnímu – snad je mu doopravdy ještě hůře..

Láska k bližnímu – snad je mu doopravdy ještě hůře než tobě. Josef Čapek

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Člověk v sobě hyne nejprve na svou povrchnost, pak..

Člověk v sobě hyne nejprve na svou povrchnost, pak teprve, až v druhé řadě, umírá nemocemi nebo válkami. Josef Čapek

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o smrti, Výroky o válce, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Umění, jen si to přiznejme, je v moderním světě..

Umění, jen si to přiznejme, je v moderním světě hodně nedbalou věcí. Ale právě tak vysoce vzácnou, hodnou vysoké náruživosti. Josef Čapek

Tags: , ,
Posted in Výroky o světě | No Comments »

Autorita neznamená pro tupé davy žádnou zjevnou..

Autorita neznamená pro tupé davy žádnou zjevnou nebo pochybnou mravní hodnotu, je mu jen něčím jako svatý obrázek na stěně nebo strašák v poli. Josef Čapek

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Přesvědčení, které o sobě mládež má – že by..

Přesvědčení, které o sobě mládež má – že by všechno na světě zařídila a vyřídila lépe, než to neprobudilé lidstvo provádělo před ní, nebývá snad jen ješitně sebepřecenivé, nýbrž také – a ještě více – krásné a povzbudivé. Josef Čapek

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o mládí a stáři, Výroky o světě | No Comments »

Životní statečností je vážit si života i těžkého…

Životní statečností je vážit si života i těžkého. Josef Čapek

Tags: , ,
Posted in Výroky o životě | No Comments »

Existují lidé, od kterých se umažeš, ať dáváš..

Existují lidé, od kterých se umažeš, ať dáváš sebevíc pozor. Josef Čapek

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak..

Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme je schopni je prožívat. Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět. Je v něm to, co do něho vkládáme. Josef Čapek

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o světě, Výroky o životě | No Comments »

Umění není přizpůsobení se jedné skutečnosti,..

Umění není přizpůsobení se jedné skutečnosti, nýbrž konkurencí s ní vůbec. Josef Čapek

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »