Posts Tagged ‘John Fitzgerald Kennedy’

Americký dvoupartajní systém se udržuje při životě..

Americký dvoupartajní systém se udržuje při životě nikoli ideologicko-stranickou strnulostí, nýbrž elasticitou obou politických stran, tak jako schopností pojmout do svých řad širokou základnu rozdílných názorů a stanovisek, které nalézají v tomto systému své uplatnění. John Fitzgerald Kennedy

Tags: , ,
Posted in Výroky o životě | No Comments »

Nerozum a demagogie jsou objekty, na které se..

Nerozum a demagogie jsou objekty, na které se člověk spolehnout nemůže. Mnozí vedoucí politikové jsou společensky bezvýznamní, charakterově podlí a pro svůj úřad naprosto nepřipravení. Někteří z nich jsou pouze levní demagogové, jiní zbohatlíci, kteří svůj politický mandát prostě koupili. Je dost i těch, kteří se řídí pouze nízkými stranicko-politickými předsudky a jinak nevědí zhola […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o moudrosti, Výroky o penězích | No Comments »

Lidstvo musí války ukončit, jinak války ukončí..

Lidstvo musí války ukončit, jinak války ukončí lidstvo. John Fitzgerald Kennedy

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o válce | No Comments »

Rozhodli jsme se letět na Měsíc… Chceme letět na..

Rozhodli jsme se letět na Měsíc… Chceme letět na Měsíc a dokázat ještě víc. Ne proto, že je to snadné, ale právě proto, že je to obtížné. John Fitzgerald Kennedy

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Loď státu je jedinou lodí, do níž teče z vrchu…

Loď státu je jedinou lodí, do níž teče z vrchu. John Fitzgerald Kennedy

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Svoboda s sebou nese mnoho obtíží a demokracie..

Svoboda s sebou nese mnoho obtíží a demokracie není dokonalá. Ale nikdy jsme nemuseli postavit zeď, abychom udrželi lidi uvnitř – abychom jim zabránili odejít. John Fitzgerald Kennedy

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Důvtipný muž musí být tak chytrý, aby rozestavěl..

Důvtipný muž musí být tak chytrý, aby rozestavěl na vhodná místa lidi, kteří jsou mnohem chytřejší než on. John Fitzgerald Kennedy

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o moudrosti, Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Na světě je mnoho lidí, kteří nechápou, nebo..

Na světě je mnoho lidí, kteří nechápou, nebo tvrdí, že nechápou, v čem spočívá rozpor mezi svobodným světem a komunistickým světem. Ať přijdou do Berlína! Jsou lidé, kteří říkají, že komunismus je vlna budoucnosti. Ať přijdou do Berlína! A jsou lidé, kteří říkají, že v Evropě i jinde můžeme spolupracovat s komunisty. Ať přijdou do […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o světě | No Comments »

Společným úsilím naší planetu zachráníme nebo..

Společným úsilím naší planetu zachráníme nebo společným úsilím zahyneme v plamenech jejího ohně, ale zachránit jí můžeme a zachránit jí musíme. Tím si zasloužíme věčný dík lidstva a, jako nositelé pochodně míru, věčné požehnání Boha. John Fitzgerald Kennedy

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku, Výroky o míru | No Comments »

Náš národní charakter je rozhodujícím stimulem,..

Náš národní charakter je rozhodujícím stimulem, zda-li budou naši vůdci odvážní nebo zbabělci, zda-li naše politika bude dobrá a nebo špatná. John Fitzgerald Kennedy

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »