Posts Tagged ‘Johannes Kepler’

Bůh je veliký a veliká je jeho moc, nekonečná jeho..

Bůh je veliký a veliká je jeho moc, nekonečná jeho moudrost. Chvalte ho svou řečí, nebe i země, slunce, měsíci a hvězdy! Ať ho, pokud jen mohu, velebí i moje duše – jeho, Tvůrce a Pána! Jemu buď chvála a čest i sláva na věčné věky. Amen! Johannes Kepler

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o moudrosti | No Comments »

Geometrie má dva poklady: pythagorovu větu a zlatý..

Geometrie má dva poklady: pythagorovu větu a zlatý řez. První má cenu zlata, druhý připomíná spíše drahocenný kámen. Johannes Kepler

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Cesty, kterými lidé pronikají k podstatě nebeských..

Cesty, kterými lidé pronikají k podstatě nebeských dění, mi připadají téměř stejně podivuhodné jako tyto jevy samy. Johannes Kepler

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »