Posts Tagged ‘Jiří X. Doležal výroky’

Novináři se ptali, jak se mám s tou hladovkou, a..

Novináři se ptali, jak se mám s tou hladovkou, a já jim musel po pravdě vysvětlit, že bohužel vůbec nehubnu, nemám hlad a cítím se sytý, protože těmi džusy a polévkou uspokojivě pokryju svou denní potřebnou dávku kalorií. A že totéž muselo platit i pro hladovějící aktivisty z iniciativy Ne základnám!, od nichž jsem styl […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o jídle a hladu, Výroky o pravdě | No Comments »

Odpověď na otázku, co tedy se sezonními depresemi..

Odpověď na otázku, co tedy se sezonními depresemi dělali lidé před vynálezem antidepresiv, je více než jednoduchá: Nic. Nemedicinalizovali přirozený stav – smutek přicházející s podzimem, s koncem vegetačního cyklu – a podzimní rozlady chápali jako zákonitou součást roku, jako pouhou reflexi všeobecného umírání, které příroda každý rok na podzim podstupuje. Jiří X. Doležal

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o smrti, Výroky o smutku, Výroky o zákonu | No Comments »