Posts Tagged ‘Ježíš Kristus’

Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a..

Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a demokracie. – Tomáš Garrigue Masaryk Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o náboženství | No Comments »

Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází..

Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. – Jan 14, 6 Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o pravdě, Výroky o životě | No Comments »

Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten..

Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. Toto jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. – 1 Jan 5, 12 Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o rodičích a dětech, Výroky o víře, Výroky o životě | No Comments »

Dobře prorokoval Izajáš o vás pokrytcích, jak je..

Dobře prorokoval Izajáš o vás pokrytcích, jak je psáno: Tento lid ctí mé rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. – Marek 7, 6 Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o náboženství | No Comments »

Postava tak osobitá, tak celistvá, tak bez výjimky..

Postava tak osobitá, tak celistvá, tak bez výjimky důsledná, tak dokonalá, tak lidská — a přece tak nesmírně převyšující veškerou lidskou velikost, ta nemůže být ani podvodem, ani výmyslem. … Vynalézt Ježíše by mohl pouze někdo větší než Ježíš. – Philip Schaff Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o náboženství | No Comments »

Ježíš na vás stále čeká v tichu. – Matka Tereza..

Ježíš na vás stále čeká v tichu. – Matka Tereza Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o náboženství, Výroky o rodičích a dětech | No Comments »

V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá jim..

V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá jim jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. – 2 Kor 5, 19 Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o světě | No Comments »

Nebe a země pominou, ale slova má nepominou…

Nebe a země pominou, ale slova má nepominou. Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Velikost člověka se dá určit podle toho, co za..

Velikost člověka se dá určit podle toho, co za sebou zanechal a zda přivedl druhé k tomu, aby uvažovali nově, a dal impuls, který ho přetrval … Podle tohoto testu stojí Ježíš na prvním místě. – H. G. Wells Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o náboženství | No Comments »

Kdo je bez viny, hoď po ní kamenem…

Kdo je bez viny, hoď po ní kamenem. Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »