Posts Tagged ‘Ježíš Kristus výroky’

Nebe a země pominou, ale slova má nepominou…

Nebe a země pominou, ale slova má nepominou. Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Velikost člověka se dá určit podle toho, co za..

Velikost člověka se dá určit podle toho, co za sebou zanechal a zda přivedl druhé k tomu, aby uvažovali nově, a dal impuls, který ho přetrval … Podle tohoto testu stojí Ježíš na prvním místě. – H. G. Wells Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o náboženství | No Comments »

Kdo je bez viny, hoď po ní kamenem…

Kdo je bez viny, hoď po ní kamenem. Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Kdyby dnes Ježíš Kristus žil, stal by se..

Kdyby dnes Ježíš Kristus žil, stal by se povstalcem. – Camillo Torres Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o náboženství | No Comments »

Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat..

Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.- Matouš 5, 20 Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti, Výroky o zákonu | No Comments »

Ježíš nepřinesl žádné nové náboženství, ale život…

Ježíš nepřinesl žádné nové náboženství, ale život. – Dietrich Bonhoeffer Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o náboženství, Výroky o životě | No Comments »

Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a..

Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je: Milosrdenství chci, a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. – Matouš 9, 13 Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti, Výroky o vzdělání, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Nepečuj o zítřek. Dosti má dnešní den na svém..

Nepečuj o zítřek. Dosti má dnešní den na svém trápení. Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Kdyby několik prostých mužů v jedné generaci..

Kdyby několik prostých mužů v jedné generaci vymyslelo tak silnou a přitažlivou osobnost s tak vysokou etikou a natolik podněcující představu o lidském bratrství, byl by to mnohem neuvěřitelnější zázrak než všechny ty, které jsou zaznamenány v evangeliích. – Will Durant Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o mužích a ženách, Výroky o víře | No Comments »

Až se vaše země a moje země sejdou na naukách..

Až se vaše země a moje země sejdou na naukách stanovených Kristem v tomto Kázání na hoře, pak vyřešíme problémy nejen našich zemí, ale zemí celého světa. – Mahatmá Gándhí Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o světě | No Comments »