Posts Tagged ‘Jean Hyppolite’

Sloboda, ktorá dovoľuje človeku blúdiť od cieľa k..

Sloboda, ktorá dovoľuje človeku blúdiť od cieľa k cieľu alebo sa rozplynúť v abstraktnej ničote, nie je slobodou, ktorou disponuje človek, ale slobodou, ktorá disponuje človekom. Jean Hyppolite

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Svoboda, která dovoluje člověku bloudit od určení..

Svoboda, která dovoluje člověku bloudit od určení k určení nebo se rozplynout v abstraktní nicotě, není svobodou, kterou disponuje člověk, ale svobodou, která disponuje člověkem. Jean Hyppolite

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Když se člověk redukuje na sebe sama, ztrácí se…

Když se člověk redukuje na sebe sama, ztrácí se. Jean Hyppolite

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »