Posts Tagged ‘Jean-Antoine de Baif výroky’

Lidská srdce jsou jako ty vzácné stromy, jež..

Lidská srdce jsou jako ty vzácné stromy, jež nevydají svého léčivého balzámu dříve, dokud je láska neporaní. Jean-Antoine de Baif

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce | No Comments »

Láska je jako tekutina v křivuli, jež prochází do..

Láska je jako tekutina v křivuli, jež prochází do nejvyššího bodu, aby pak rázem klesla. Jean-Antoine de Baif

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Láska nespočívá v tom, že milujeme, co je krásné,..

Láska nespočívá v tom, že milujeme, co je krásné, ale co je blízké. Jean-Antoine de Baif

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Spoločné omyly spájajú ľudstvo viac než vzájomná..

Spoločné omyly spájajú ľudstvo viac než vzájomná láska. Jean-Antoine de Baif

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Láska je žula, ľudské srdcia sú len z blata…

Láska je žula, ľudské srdcia sú len z blata. Jean-Antoine de Baif

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Pery, akokoľvek ružové, musia prijímať potravu,..

Pery, akokoľvek ružové, musia prijímať potravu, rovnako ako rypák svine. Jean-Antoine de Baif

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Ľudia majú vždy viac presvedčivých dôvodov..

Ľudia majú vždy viac presvedčivých dôvodov nenávidieť svojich blížnych ako ich milovať. Jean-Antoine de Baif

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce, Výroky o nenávisti | No Comments »

Lidé vždy mají více přesvědčivých důvodů nenávidět..

Lidé vždy mají více přesvědčivých důvodů nenávidět své bližní nežli je milovat. Jean-Antoine de Baif

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce, Výroky o nenávisti | No Comments »

Oči musí být otevírány násilím. Jinak člověk..

Oči musí být otevírány násilím. Jinak člověk člověka sotva prohlédne. Jean-Antoine de Baif

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Láska je žula, srdce jsou jen z bláta…

Láska je žula, srdce jsou jen z bláta. Jean-Antoine de Baif

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »