Posts Tagged ‘Ján XXIII.’

Viera – to je jasno, ktoré prichádza od Boha…

Viera – to je jasno, ktoré prichádza od Boha. Ján XXIII.

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu | No Comments »

Všetky naše dni sú v Božích rukách, a pretože..

Všetky naše dni sú v Božích rukách, a pretože život a milosrdenstvo pramenia z tohto zdroja, niet ani najmenšieho dôvodu znepokojovať sa. Ján XXIII.

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o životě | No Comments »

Modlitba znamená načúvať Bohu, rozprávať sa s..

Modlitba znamená načúvať Bohu, rozprávať sa s Bohom a mlčať s Bohom. Ján XXIII.

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu | No Comments »

Deň bez modlitby je ako obloha bez slnka, ako..

Deň bez modlitby je ako obloha bez slnka, ako záhrada bez kvetov. Ján XXIII.

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

V živote, ako viete, nemá cenu chýr, ktorý sa..

V živote, ako viete, nemá cenu chýr, ktorý sa získa, ani veci, ktoré vidno, ale láska, s ktorou sa plní Božia vôľa. Ján XXIII.

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o životě | No Comments »

Jednota a pokoj. Pre oboje je jedinou podmienkou..

Jednota a pokoj. Pre oboje je jedinou podmienkou dobrá vôľa. Aj táto dobrá vôľa je dielom Božej milosti, ale prejaví sa slobodne vykonanými skutkami človeka. Ján XXIII.

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Radšej budem deväťkrát podvedený, ako by som raz..

Radšej budem deväťkrát podvedený, ako by som raz nedal tomu, kto to skutočne potrebuje. Ján XXIII.

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Modlitba sa pýta, čo sa páči jemu, a je viac..

Modlitba sa pýta, čo sa páči jemu, a je viac poklonou a vďakou než prosbou. Pán predsa vie čo potrebujeme. Ján XXIII.

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »