Posts Tagged ‘Ján Smrek výroky’

Zavše mám pocit, že o čo viac je vedy v školách, o..

Zavše mám pocit, že o čo viac je vedy v školách, o to menej jej je v hlavách tých, čo školu opúšťajú. Ján Smrek

Tags: , ,
Posted in Výroky o vzdělání | No Comments »

Nik nemôže byť taký múdry, aby nemohol prijímať…

Nik nemôže byť taký múdry, aby nemohol prijímať. Ján Smrek

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti | No Comments »