Posts Tagged ‘Ján Pavol II.’

Človek je základnou cestou, po ktorej ide..

Človek je základnou cestou, po ktorej ide cirkev… ale je rovnako cestou pre každého človeka. Ján Pavol II.

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o náboženství | No Comments »

Slobodné a bezvýhradné darovanie vášho života..

Slobodné a bezvýhradné darovanie vášho života Kristovi a blížnym je asi tým najnaliehavejším svedectvom pre spoločnosť, v ktorej sa zisk stal idolom. Ján Pavol II.

Tags: , ,
Posted in Výroky o životě | No Comments »

Misionárske poslanie nikdy neničí, ale preberá, čo..

Misionárske poslanie nikdy neničí, ale preberá, čo je dobré a buduje nové. Ján Pavol II.

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Láska je výzva, ktorú nám Boh ustavične opakuje,..

Láska je výzva, ktorú nám Boh ustavične opakuje, možno preto, aby nás povzbudil vzdorovať osudu. Ján Pavol II.

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o lásce, Výroky o osudu | No Comments »

Telo je pre lásku iba prostredníkom…

Telo je pre lásku iba prostredníkom. Ján Pavol II.

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Tým, že veríme a že sa viere oddávame, naozaj..

Tým, že veríme a že sa viere oddávame, naozaj dávame odpoveď na Božie slovo a ono nepadá do prázdna, ale svojimi plodmi sa vracia k tomu, kto ho vyslovil. Ján Pavol II.

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Cirkev ďakuje za všetky ženy a za každú osobitne…

Cirkev ďakuje za všetky ženy a za každú osobitne. Ján Pavol II.

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o náboženství | No Comments »

Úloha brániť ľudskú dôstojnosť a napomáhať verejné..

Úloha brániť ľudskú dôstojnosť a napomáhať verejné blaho nie je ľahká, pretože médiá nemožno použiť iba na hlásanie evanjelia. Mohli by ho naopak v srdciach ľudí umlčať. Ján Pavol II.

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Ste povolaní, aby ste napriek svojej chudobe..

Ste povolaní, aby ste napriek svojej chudobe obohatili svet. Ján Pavol II.

Tags: , ,
Posted in Výroky o penězích, Výroky o světě | No Comments »

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku…

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku. Ján Pavol II.

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o lásce | No Comments »