Posts Tagged ‘Ján Pavol II. výroky’

Slobodné a bezvýhradné darovanie vášho života..

Slobodné a bezvýhradné darovanie vášho života Kristovi a blížnym je asi tým najnaliehavejším svedectvom pre spoločnosť, v ktorej sa zisk stal idolom. Ján Pavol II.

Tags: , ,
Posted in Výroky o životě | No Comments »

Misionárske poslanie nikdy neničí, ale preberá, čo..

Misionárske poslanie nikdy neničí, ale preberá, čo je dobré a buduje nové. Ján Pavol II.

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Láska je výzva, ktorú nám Boh ustavične opakuje,..

Láska je výzva, ktorú nám Boh ustavične opakuje, možno preto, aby nás povzbudil vzdorovať osudu. Ján Pavol II.

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o lásce, Výroky o osudu | No Comments »

Telo je pre lásku iba prostredníkom…

Telo je pre lásku iba prostredníkom. Ján Pavol II.

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Tým, že veríme a že sa viere oddávame, naozaj..

Tým, že veríme a že sa viere oddávame, naozaj dávame odpoveď na Božie slovo a ono nepadá do prázdna, ale svojimi plodmi sa vracia k tomu, kto ho vyslovil. Ján Pavol II.

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Cirkev ďakuje za všetky ženy a za každú osobitne…

Cirkev ďakuje za všetky ženy a za každú osobitne. Ján Pavol II.

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o náboženství | No Comments »

Úloha brániť ľudskú dôstojnosť a napomáhať verejné..

Úloha brániť ľudskú dôstojnosť a napomáhať verejné blaho nie je ľahká, pretože médiá nemožno použiť iba na hlásanie evanjelia. Mohli by ho naopak v srdciach ľudí umlčať. Ján Pavol II.

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Ste povolaní, aby ste napriek svojej chudobe..

Ste povolaní, aby ste napriek svojej chudobe obohatili svet. Ján Pavol II.

Tags: , ,
Posted in Výroky o penězích, Výroky o světě | No Comments »

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku…

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku. Ján Pavol II.

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o lásce | No Comments »

S náročnosťou súčasného života rastie túžba po..

S náročnosťou súčasného života rastie túžba po vnútornej modlitbe, ktorá umožňuje v hĺbke vlastnej duše stretnúť sa s Bohom. Ján Pavol II.

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o životě | No Comments »