Posts Tagged ‘Jan Neruda’

Železo rozohnit dovede každý, ukovat však..

Železo rozohnit dovede každý, ukovat však málokterý. Jan Neruda

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Kdo nic neví, musí všemu věřit…

Kdo nic neví, musí všemu věřit. Jan Neruda

Tags: , ,
Posted in Výroky o víře | No Comments »

Vše na světě má své meze, i ta lidská dobrota, a..

Vše na světě má své meze, i ta lidská dobrota, a bývají v žití dobrého okamžiky, kde se z nejtrpělivějšího osla divý lev stane. Jan Neruda

Tags: , ,
Posted in Výroky o bolesti, Výroky o člověku, Výroky o světě | No Comments »

Nejšťastnější muž je ten, který se podle měsíčku..

Nejšťastnější muž je ten, který se podle měsíčku zpravuje: čtvrť života prospí, čtvrť proběhá a zbylé dvě čtvrtě pokorně rohy nosí, jež mu žena nasadila. Jan Neruda

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o štěstí, Výroky o životě | No Comments »

Básníci zastávají duševní svobodu, a přece sami..

Básníci zastávají duševní svobodu, a přece sami ukovají myšlenku do okovů veršů a často tato pro rým zaniknout musí. Jan Neruda

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Ctnost a pověst dívčí je drahý diamant; nesmí však..

Ctnost a pověst dívčí je drahý diamant; nesmí však jako tento do ohně se dát, sic se rozplyne. Jan Neruda

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Dějiny jsou vlastně realizovaná poezie…

Dějiny jsou vlastně realizovaná poezie. Jan Neruda

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Mnozí „důmyslní“ lidé mají velkou radost z toho,..

Mnozí „důmyslní“ lidé mají velkou radost z toho, že prý se člověk vždy víc a více od přírody emancipuje. Vzdalování se od přírody by bylo fyzické chřadnutí, úplné odloučení byla by smrt! Jan Neruda

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o smrti, Výroky o vzdělání | No Comments »

Největší chyba lidí je, že se jinak pohybujou ve..

Největší chyba lidí je, že se jinak pohybujou ve společnosti než doma. Jan Neruda

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Duchaplnost nemůže se ovšem nikdy koupit, našetřit..

Duchaplnost nemůže se ovšem nikdy koupit, našetřit ale může se dojista. Kdyby to lidé věděli, nebylo by tolik závisti naproti sousedům duchem více vynikajícím a nebylo by tolik zvířeckosti. Závidět ducha jesť v pravdě zvířeckost. Jan Neruda

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o pravdě | No Comments »