Posts Tagged ‘Jan Hus’

Bůh nebude milosrdný, jen tomu, kdo bude..

Bůh nebude milosrdný, jen tomu, kdo bude milosrdný. Jan Hus

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu | No Comments »

Byl jsem žáčkem lačným, udělaje lžíci z chleba,..

Byl jsem žáčkem lačným, udělaje lžíci z chleba, dotud jsem jedl hrách, až jsem i lžíci snědl. Jan Hus

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Pravda je jen to, co jest dobrem všech…

Pravda je jen to, co jest dobrem všech. Jan Hus

Tags: , ,
Posted in Výroky o pravdě | No Comments »

Zlořečný je ten, kdo pro skývu chleba opustí..

Zlořečný je ten, kdo pro skývu chleba opustí pravdu. Jan Hus

Tags: , ,
Posted in Výroky o pravdě | No Comments »

Jako se nám přikazuje, abychom poslouchali..

Jako se nám přikazuje, abychom poslouchali představené, ve věcech dovolených a čestných …, tak se nám přikazuje, abychom se jim vzepřeli tváří v tvář, když žijí v rozporu s božskými přikázáními. Jan Hus

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu | No Comments »

Milosrdenství má být každému činěno, buď žid,..

Milosrdenství má být každému činěno, buď žid, pohan neb zlý křesťan. Jan Hus

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Ctnost činí člověka Bohu vzácna…

Ctnost činí člověka Bohu vzácna. Jan Hus

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku | No Comments »

Nemohu-li já pravdy osvoboditi ve všem, aspoň..

Nemohu-li já pravdy osvoboditi ve všem, aspoň nechci býti nepřítelem pravdy. Jan Hus

Tags: , ,
Posted in Výroky o nepřátelství, Výroky o pravdě | No Comments »

Bůh nižádnému nebude milosrdný,jedině tomu, kdož..

Bůh nižádnému nebude milosrdný,jedině tomu, kdož bude milosrdný. Jan Hus

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu | No Comments »

Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s..

Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bližním, aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka se sebou samým. Jan Hus

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku, Výroky o míru | No Comments »