Posts Tagged ‘Jan Amos Komenský’

Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští..

Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané. Jan Amos Komenský

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci..

Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili. Jan Amos Komenský

Tags: , ,
Posted in Výroky o vzdělání | No Comments »

Když se člověk oddaluje od člověka, když člověk..

Když se člověk oddaluje od člověka, když člověk nedovede snášet člověka, když člověk zuří proti člověku, je to zřejmý úpadek lidství. Jan Amos Komenský

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Majetek jistou starostí, hodnosti prázdným dýmem,..

Majetek jistou starostí, hodnosti prázdným dýmem, rozkoše sladkým jedem, osidly našeho zla. Dokud to lidé nechápou, honí se za stíny bez věcí, a rozplývají se oddáni svým nicotnostem sami v nic. Jan Amos Komenský

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o rozkoši | No Comments »

Život činný je opravdový život. Zahálka je hrobem..

Život činný je opravdový život. Zahálka je hrobem člověka zaživa. Co máš udělat, do toho se dej s chutí; co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny neodkládej s ničím. Když můžeš někomu pomoci, učiň to s největší radostí. Jan Amos Komenský

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o životě | No Comments »

Baby se schází, drby rozchází. Kde husy, tam..

Baby se schází, drby rozchází. Kde husy, tam štěbety, kde ženy, tam klevety. Jan Amos Komenský

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Má-li být však náprava úspěšná, musí být komplexní..

Má-li být však náprava úspěšná, musí být komplexní a všestranná, neboť „nebude-li současně napravovat všechno, co vzájemně souvisí, nikdy se nedostanete kupředu…“ Jan Amos Komenský

Tags: , ,
Posted in Výroky o úspěchu a neúspěchu | No Comments »

S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo..

S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole. Jan Amos Komenský

Tags: , ,
Posted in Výroky o knihách, Výroky o vzdělání | No Comments »

Krátké a myšlenkově závažné formulace utkvívají v..

Krátké a myšlenkově závažné formulace utkvívají v paměti žáků a čtenářů nejlépe. Jan Amos Komenský

Tags: , ,
Posted in Výroky o knihách, Výroky o vzdělání | No Comments »

Co nevytvoříte v čase, který je Vám vyměřen, nikdo..

Co nevytvoříte v čase, který je Vám vyměřen, nikdo to za Vás již nevykoná. Jan Amos Komenský

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase | No Comments »