Posts Tagged ‘Ignác z Loyoly výroky’

Nedbalosť a nezáujem vždy strpčujú lenivému..

Nedbalosť a nezáujem vždy strpčujú lenivému človekovi každú prácu. Ignác z Loyoly

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Ak ťa diabol nemôže zviesť k hriechu, tak sa aspoň..

Ak ťa diabol nemôže zviesť k hriechu, tak sa aspoň raduje, že ti spôsobil mrzutosť a pripravil ťa trochu o pokoj v duši. Ignác z Loyoly

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Vo všetkých veciach si zachovaj slobodu ducha a..

Vo všetkých veciach si zachovaj slobodu ducha a sleduj, kam ťa duch vedie. Ignác z Loyoly

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Ak diabol zistí, že má nejaký človek jemné..

Ak diabol zistí, že má nejaký človek jemné svedomie, snaží sa ho ešte viac zjemniť a priviesť jeho úzkostlivosť do krajnosti, aby tak nešťastne poblúdeného nakoniec odvrátil od duchovného pokroku. Ignác z Loyoly

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o neštěstí | No Comments »

Kde je láska, tam sa dejú veľké veci, kde sa nič..

Kde je láska, tam sa dejú veľké veci, kde sa nič veľké nedeje, je to preto, lebo tam niet nijakej lásky. Ignác z Loyoly

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Nič zo stvorených vecí nemôže spôsobiť v duši takú..

Nič zo stvorených vecí nemôže spôsobiť v duši takú radosť ako Duch Svätý. Ignác z Loyoly

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

V podceňovaní malých hriechov je pre nás často..

V podceňovaní malých hriechov je pre nás často skryté väčšie nebezpečenstvo, ako keby sme podceňovali veľké hriechy. Ignác z Loyoly

Tags: , ,
Posted in Výroky o tajemství | No Comments »

Skúsenosť nás učí, že tam, kde sa vyskytuje mnoho..

Skúsenosť nás učí, že tam, kde sa vyskytuje mnoho prekážok, nasleduje aj väčší úžitok. Ignác z Loyoly

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Nemôže byť väčšieho omylu v duchovných veciach,..

Nemôže byť väčšieho omylu v duchovných veciach, ako chcieť spravovať druhých podľa seba. Ignác z Loyoly

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Nič veľkého pre Boha nevykoná, kto sa bojí ľudí…

Nič veľkého pre Boha nevykoná, kto sa bojí ľudí. Ignác z Loyoly

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku | No Comments »