Posts Tagged ‘Horatius výroky’

Kto niečo chce, musí chcieť aj prostriedky…

Kto niečo chce, musí chcieť aj prostriedky. Horatius

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Iba boháči si môžu dovoliť byť hlúpymi…

Iba boháči si môžu dovoliť byť hlúpymi. Horatius

Tags: , ,
Posted in Výroky o hlouposti, Výroky o penězích | No Comments »

Snažím sa byť stručný a stávam sa nezrozumiteľný…

Snažím sa byť stručný a stávam sa nezrozumiteľný. Horatius

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Začiatok múdrosti je zbaviť sa pochabosti…

Začiatok múdrosti je zbaviť sa pochabosti. Horatius

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti | No Comments »

Hlúpeho sa nepýtaj, povie sám…

Hlúpeho sa nepýtaj, povie sám. Horatius

Tags: , ,
Posted in Výroky o hlouposti | No Comments »

Šťastní a trojnásobne šťastní sú tí, ktorí sa..

Šťastní a trojnásobne šťastní sú tí, ktorí sa tešia z nerušeného zväzku a ktorých láska, nezlomená nijakým neduhom, sa nerozpustí až do posledného dňa. Horatius

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o štěstí | No Comments »

Sme iba prach a tieň…

Sme iba prach a tieň. Horatius

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Ak raz vypustíš slovo, už nikdy ho nevezmeš..

Ak raz vypustíš slovo, už nikdy ho nevezmeš naspäť. Horatius

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Negramotní sú azda menej bystrí?..

Negramotní sú azda menej bystrí? Horatius

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Čokoľvek hovoríš, buď stručný, nech môže chápavá..

Čokoľvek hovoríš, buď stručný, nech môže chápavá myseľ tvoje slová rýchlo vnímať a verne ich navždy zachovať. Horatius

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »