Posts Tagged ‘Henry David Thoreau výroky’

Jestliže snahy člověka civilizovaného nejsou..

Jestliže snahy člověka civilizovaného nejsou cennější než divochovy, užívá-li většiny svého života, aby si zajistil jenom nutné životní potřeby a pohodlí, proč by měl míti lepší obydlí než divoch? Henry David Thoreau

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o životě | No Comments »

Pravda je kvalita, kterou velmi zřídka nacházíme v..

Pravda je kvalita, kterou velmi zřídka nacházíme v epitafech. Henry David Thoreau

Tags: , ,
Posted in Výroky o pravdě | No Comments »

Není samozřejmou povinností zasvětit svůj život..

Není samozřejmou povinností zasvětit svůj život vykořenění jakéhokoli, i toho největšího zla, je mnoho dalších důležitých záležitostí, které se ucházejí o naši pozornost, je ale povinností každého nestat se součástí zla, nepodporovat zlo svými činy. Henry David Thoreau

Tags: , ,
Posted in Výroky o životě | No Comments »

Mnoho mužů slouží státu ne jako lidé, ale jako..

Mnoho mužů slouží státu ne jako lidé, ale jako stroje. Oni tvoří armádu, zálohy…ve většině případů nevládnou vlastním úsudkem, nebo morálním smyslem, jsou jako stromy a půda a kameny….Takoví lidé si nezaslouží více respektu než slamění strašáci. Mají stejnou cenu jako poslušní psi, nebo koně. A přece jsou právě tito lidé považováni za dobré občany. […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Dobrota je jediná investícia, ktorá sa vždy..

Dobrota je jediná investícia, ktorá sa vždy vyplatí. Henry David Thoreau

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Na lásku je len jeden liek: milovať ešte viac…

Na lásku je len jeden liek: milovať ešte viac. Henry David Thoreau

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Jenom ten největší nezájem může zabezpečit..

Jenom ten největší nezájem může zabezpečit přetrvávání nejvážnějších a nejčastějších chyb. Ti, kteří nesouhlasí s povahou a politikou naší vlády a přece jí propůjčují svoji loajalitu a podporu, jsou bezpochyby jejími nejuvědomělejšími podpůrci, a proto nejvážnější překážkou reforem. Henry David Thoreau

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Není-li člověk nový, jak se mohou hoditi nové..

Není-li člověk nový, jak se mohou hoditi nové šaty? Henry David Thoreau

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Kdybych byl obmezen po všechny své dny na kout..

Kdybych byl obmezen po všechny své dny na kout podkrovní světničky jako pavouk, svět by byl pro mne právě tak široký, pokud bych měl kolem sebe své myšlenky. Henry David Thoreau

Tags: , ,
Posted in Výroky o světě | No Comments »

Jestliže jste postavil vzdušný zámek, vaše práce..

Jestliže jste postavil vzdušný zámek, vaše práce nemusí být zbytečná. Nyní k němu dělejte základy. Henry David Thoreau

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »