Posts Tagged ‘Henry David Thoreau výroky’

Nejlepší je ta vláda, která nevládne vůbec…

Nejlepší je ta vláda, která nevládne vůbec. Henry David Thoreau

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Lidé se někdy přiblíží pravdě spíš prostřednictvím..

Lidé se někdy přiblíží pravdě spíš prostřednictvím pověry než svými vědomostmi. Henry David Thoreau

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o pravdě | No Comments »

Jestliže jste postavil vzdušný zámek, vaše práce..

Jestliže jste postavil vzdušný zámek, vaše práce nemusí být zbytečná, nyní k němu udělejte základy. Henry David Thoreau

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Užij času a pusť se do nějaké pořádné práce…

Užij času a pusť se do nějaké pořádné práce. Henry David Thoreau

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase | No Comments »

Naše vynálezy jsou obyčejně pěkné hříčky, jež..

Naše vynálezy jsou obyčejně pěkné hříčky, jež odvracejí naši pozornost od věcí vážných. Henry David Thoreau

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Jest úlohou jednoho každého svůj život i v..

Jest úlohou jednoho každého svůj život i v podrobnostech sám si vytvořiti, život hodný názoru, k němuž se povzneseme ve svých nejvznešenějších a nejpřísnějších chvílích. Henry David Thoreau

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o životě | No Comments »

Každý člověk je stavitelem chrámu, kterým je jeho..

Každý člověk je stavitelem chrámu, kterým je jeho tělo. Henry David Thoreau

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Žádný zákon nikdy neučinil lid více spravedlivým a..

Žádný zákon nikdy neučinil lid více spravedlivým a dvojnásobně to platí o úctě k zákonu. Henry David Thoreau

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti, Výroky o zákonu | No Comments »

Ani na okamžik nemohu uznat svoji vládu, která..

Ani na okamžik nemohu uznat svoji vládu, která také vládne otrokům. Henry David Thoreau

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Až tehdy, když zapomeneme, co jsme se naučili,..

Až tehdy, když zapomeneme, co jsme se naučili, začínáme se znovu učit. Henry David Thoreau

Tags: , ,
Posted in Výroky o vzdělání | No Comments »