Posts Tagged ‘Giuseppe Mazzini’

Muž a žena jsou ony dvě noty, bez nichž struny..

Muž a žena jsou ony dvě noty, bez nichž struny lidské duše nevydají správný a plný akord. Giuseppe Mazzini

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Nedoufejte v nic od cizích vlád. Nikdy nebudou..

Nedoufejte v nic od cizích vlád. Nikdy nebudou ochotny vám skutečně pomoci, dokud neukážete, že jste dost silní, abyste zvítězili bez nich. Giuseppe Mazzini

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Čím je cieľ vzdialenejší, tým je nevyhnutnejšie..

Čím je cieľ vzdialenejší, tým je nevyhnutnejšie ísť vpred. Nenáhli sa, ale ani neodpočívaj. Giuseppe Mazzini

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Čím vzdálenější cíl, tím jest nutnější jíti vpřed…

Čím vzdálenější cíl, tím jest nutnější jíti vpřed. Nespěchej, ale také neodpočívej. Giuseppe Mazzini

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Duše tvoří svoje tělo. Jedině idea upraví si..

Duše tvoří svoje tělo. Jedině idea upraví si příbytek, který jest jí důstojný. Giuseppe Mazzini

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Umělec jest buď veleknězem, nebo více méně..

Umělec jest buď veleknězem, nebo více méně obratným komediantem. Giuseppe Mazzini

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »