Posts Tagged ‘Giovanni Palatucci’

Chtějí nás přesvědčit, že srdce je pouhý sval, aby..

Chtějí nás přesvědčit, že srdce je pouhý sval, aby nám zabránili činit, jak nám naše srdce a víra káží… – Giovanni Palatucci k rasovým zákonům Giovanni Palatucci

Tags: , ,
Posted in Výroky o víře, Výroky o zákonu | No Comments »

Giovanni Palatucci měl víru v Boha a v..

Giovanni Palatucci měl víru v Boha a v nespravedlivě pronásledovaných Židech viděl Krista. – msgre. Giuseppe Amato, asistent biskupa Palatucciho. Giovanni Palatucci

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o spravedlnosti, Výroky o víře | No Comments »

Toto je paní Schwartzová. Pečuj o ni, prosím Tě,..

Toto je paní Schwartzová. Pečuj o ni, prosím Tě, jako by byla moje sestra. Vlastně ne, pečuj o ni, jako by byla tvá sestra, protože v Kristu tvou sestrou je. – komentář, se kterým Giuseppe Palatucci předal jednu z židovských uprchlic jednomu ze svých spolupracovníků Giovanni Palatucci

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Byly zde dvě formy hrdinství. První, které vzešlo..

Byly zde dvě formy hrdinství. První, které vzešlo z neočekávaných potřeb a impulsů, a Palatucciho každodenní hrdinství, které bylo stále znovu a znovu opakováno a potvrzováno tváří v tvář jistotě smrtelného nebezpečí. Jako součást bezpečnostních struktur si policejní šéf musel být vědom rizika. Jednal s vědomím, že je na cestě k sebeobětování. Podle něj se […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o smrti, Výroky o životě | No Comments »