Posts Tagged ‘Giacomo Leopardi’

Rozum je světlo, kterým má být příroda osvětlena a..

Rozum je světlo, kterým má být příroda osvětlena a ne zapálena. Giacomo Leopardi

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti | No Comments »

Lidé by byli štastnější, kdyby o své štěstí..

Lidé by byli štastnější, kdyby o své štěstí neustále neusilovali. Giacomo Leopardi

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o štěstí | No Comments »

Kdo přestal žít iluzemi, ten už nemá srdce, neboť..

Kdo přestal žít iluzemi, ten už nemá srdce, neboť náš cit, ať už jej vyvolalo cokoli, je nemyslitelný bez volnějšího či užšího vztahu k bližnímu. Jak se ale máme pro něco nadchnout, když poznáme, jak je to ubohé a pomíjivé? Člověk ztratí svůj cit, jakmile svět, v němž jediném se srdce může rozpínat, nechá padnout […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o světě, Výroky o víře, Výroky o životě | No Comments »

Přátelství a příbuzenství, dokonce i mravnost a..

Přátelství a příbuzenství, dokonce i mravnost a lidskost se nezastaví – jak praví řecké přísloví – před oltáři, ale před žokem peněz a ženami: lidé se pak stávají divochy a bestiemi. Giacomo Leopardi

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o mužích a ženách, Výroky o přátelství | No Comments »

Neexistují na světě tak nepravdivé a nesmyslné..

Neexistují na světě tak nepravdivé a nesmyslné věci, které by i velmi moudří lidé nemohli pokládat za pravdivé. Giacomo Leopardi

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o moudrosti, Výroky o pravdě, Výroky o světě | No Comments »

Láska … je to nejtragičtější na světě a v..

Láska … je to nejtragičtější na světě a v životě, láska je dítětem klamu a matkou zklamání, láska je útěchou v bezútěšnosti, jediným lékem proti smrti, jsouc její sestrou. Giacomo Leopardi

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o rodičích a dětech, Výroky o smrti, Výroky o světě, Výroky o životě | No Comments »

Kritika je lehká – dílo těžké…

Kritika je lehká – dílo těžké. Giacomo Leopardi

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »