Posts Tagged ‘Gabriel García Márquez výroky’

Fernanda si přivezla krásný kalendáříček se..

Fernanda si přivezla krásný kalendáříček se zlatými klíčky, ve kterém jí její duchovní pastýřka fialovým inkoustem označila dny pohlavní zdrženlivosti. Po odečtení velikonočního týdne, nedělí, církevních svátků, prvních pátků v měsíci, dnů v ústraní, půstů a každoměsíčních zábran scvrkl se její rok na dvaačtyřicet dní, roztroušených ve změti fialových křížků. Gabriel García Márquez

Tags: , ,
Posted in Výroky o náboženství | No Comments »

Člověk nemiluje děti, protože jsou to děti, ale..

Člověk nemiluje děti, protože jsou to děti, ale zamiluje si je skrze náklonnost, která vzniká při jejich výchově. Gabriel García Márquez

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce, Výroky o rodičích a dětech | No Comments »

Ženy … se oddávají výhradně mužům rozhodného..

Ženy … se oddávají výhradně mužům rozhodného ducha, poněvadž pouze ti jim mohou poskytnout kýžený pocit jistoty, bez něhož žádná ženská nedokáže čelit životu. Gabriel García Márquez

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o životě | No Comments »

Minulost je lež, paměť nezná cesty zpátky, k..

Minulost je lež, paměť nezná cesty zpátky, k někdejším jarům už se vrátit nelze a nejvytrvalejší láska je koneckonců něco pomíjivého. Gabriel García Márquez

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o lži | No Comments »

Slaboši nikdy nevkročí do království lásky, neboť..

Slaboši nikdy nevkročí do království lásky, neboť je to království nelaskavé a drsné. Gabriel García Márquez

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Duše se milují od pasu nahoru, těla od pasu dolů…

Duše se milují od pasu nahoru, těla od pasu dolů. Gabriel García Márquez

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

José Aracadio Buendía: Když nikdo nechce jít,..

José Aracadio Buendía: Když nikdo nechce jít, půjdeme sami. Úrsula Buendíová: Nikam nepůjdeme. Zůstaneme tady, poněvadž tady se nám narodil syn. José Aracadio Buendía: Ještě nám tu nikdo neumřel. Nikde není člověk doma, dokud tam někoho nepochoval. Gabriel García Márquez

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o rodičích a dětech | No Comments »

Láska je všechno, co dělají nazí…

Láska je všechno, co dělají nazí. Gabriel García Márquez

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Umřít je daleko těžší, než člověk myslí…

Umřít je daleko těžší, než člověk myslí. Gabriel García Márquez

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Napoprvé dopis přečetl jedním dechem vsedě na..

Napoprvé dopis přečetl jedním dechem vsedě na posteli, zvědavý spíš na jeho tón než na obsah, a než se dostal k druhému aršíku, věděl už, že je to přesně to psaní plné urážek, které očekával. Rozevřené je položil pod světlo lampičky na nočním stolku, stáhl si promočené střevíce a ponožky, u dveří zhasl velké světlo, […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o tajemství | No Comments »